Informace o bezpečnostních výcvicích

Informace o bezpečnostních výcvicích

Bezpečnostní výcvik

Obecná odborná příprava A1

Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC opravňujícího ke vstupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor. Odborná příprava A1 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro osoby, které pro výkon pracovních činností nepotřebují letištní identifikační průkaz (IDC).

Odborná příprava A2 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti je kurz, který vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

A3 – aktualizace odborné přípravy A2 ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, nebo A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým současně končí platnost dokladu.

Odborná příprava – posádky letadel D1

Kurz odborné přípravy posádek letadel (úroveň D1) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

Kurz odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel

Kurz odborné přípravy osob zajišťujících ochranu letadel (úroveň D3) vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Aktualizace odborné přípravy F1

Opakovací kurz odborné přípravy držitelů dokladu D1, D2 nebo D3 vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Další výcviky

CATC je vybaveno nejmodernější technikou a simulátory. Díky nim poskytujeme letecké výcviky v nejvyšší kvalitě.

Pro profesionály dopravního letectví

Pro profesionály dopravního letectví

Pro profesionály dopravního letectví