Odborná příprava – posádky letadel D1

Kurz odborné přípravy posádek letadel (úroveň D1) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Ověření spolehlivosti

Doba trvání

Min. 8 vyučovacích hodin + přezkoušení

Náplň kurzu

 • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
 • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
 • Postupy ohlašování
 • Příslušné právní požadavky
 • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
 • Kontrola vstupu a příslušné postupy
 • Letištní identifikační průkazy používané na letišti
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím (tzv. rekonciliace)
 • Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
 • Postupy pro přepravu zbraní
 • Postupy pro odzbrojený bezpečnostní doprovod
 • Postupy při reakci na mimořádné události

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 20 otázek).

Součástí kurzu: tzv. místní doškolení pro Letiště Praha. Doklad o absolvování vyhovuje požadavkům Letiště Praha na vystavení identifikačního průkazu člena posádky letadla (CREW).