Obecná odborná příprava A1

Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC opravňujícího ke vstupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor.

Odborná příprava A1 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro osoby, které pro výkon pracovních činností nepotřebují letištní identifikační průkaz (IDC).

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví

Doba trvání

2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;
b) povědomí o příslušných právních požadavcích;
c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;
d) znalost postupů ohlašování;
e) schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností;
f) znalost místních podmínek a povinností podle konkrétního zařazení pracovníka.

 

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení teoretické části, a to formou písemného testu.

Součástí kurzu: tzv. místní doškolení pro Letiště Praha. 

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti a platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL.

Úspěšným absolventům vydáme doklad o absolvování kurzu, který je platný 24 měsíců dle požadavků legislativy.