Odborná příprava A2 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti je kurz, který vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Doba trvání

4 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu

Kurz je určen osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů. Kurz musejí absolvovat také osoby, kterým má být vydán letištní identifikační průkaz  (IDC).

Obsah kurzu

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;
b) povědomí o příslušných právních požadavcích;
c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;
d) znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;
e) informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;
f) znalost letištních identifikačních průkazů používaných na letišti;
g) znalost postupů ohlašování;
h) schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností;
i) znalost místních podmínek a povinností podle konkrétního zařazení pracovníka.

 

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu.

Součástí kurzu: tzv. místní doškolení pro Letiště Praha. Doklad o absolvování kurzu vyhovuje požadavkům Letiště Praha pro vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)“ 

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti a platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL.

 

Úspěšným absolventům vydáme doklad o absolvování kurzu, který je platný 24 měsíců dle požadavků legislativy.