Aktualizace odborné přípravy F1

Opakovací kurz odborné přípravy držitelů dokladu D1, D2 nebo D3 vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Platný doklad o absolvování odborné přípravy D1, D2 nebo D3.

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Doba trvání

Min. 2 vyučovací hod. pro každý typ odborné přípravy zvlášť

Nabízené rekvalifikace

 • F1 – D1
 • F1 – D2
 • F1 – D3
 • F1 – D1, D2
 • F1 – D1, D3
 • F1 – D2, D3
 • F1 – D1, D2, D3

Obsah kurzu

 • Prodloužení D1 – opakování:
 • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
 • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
 • Postupy ohlašování
 • Příslušné právní požadavky
 • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
 • Kontrola vstupu a příslušné postupy
 • Letištní identifikační průkazy používané na letišti
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím (tzv. rekonciliace)
 • Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
 • Postupy pro přepravu zbraní
 • Postupy pro odzbrojený bezpečnostní doprovod
 • Postupy při reakci na mimořádné události
 • Prodloužení D2 – opakování:
 • Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Možnosti skrytí zakázaných předmětů
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Provádění bezpečnostních prohlídek letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů
 • Prodloužení D3 – opakování:
 • Ochrana letadla a zamezení neoprávněného přístupu k němu
 • Znalost postupů pečetění letadel
 • Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
 • Postupy pro zastavení osob + okolnosti, za nichž by osoby měly být zadrženy nebo nahlášeny
 • Postupy při reakci na mimořádné události

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu.

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu.