Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

Kurz odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel  vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Ověření spolehlivosti

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Podmínky pro uskutečnění kurzu:

Součástí výuky je praktická část probíhající na palubě odpovídajícího typu letadla. Zákazník musí z tohoto důvodu poskytnout odpovídající typ letadla na dobou potřebnou pro praktickou výuku.

Doba trvání

Min. 4 vyučovací hodiny (včetně praktické části a prohlídky letadla) + přezkoušení

Držitelům platného Osvědčení úrovně D1 může být rozsah školení snížen na min. 2 vyučovací hodiny.

Náplň kurzu

Kurz je určen pro posádky letadel, pracovníky leteckých společností, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu a jiné osoby provádějící bezpečnostní prohlídky letadel.

Obsah kurzu

  • Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
  • Zakázané předměty a jejich určování
  • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
  • Možnosti skrytí zakázaných předmětů
  • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
  • Provádění bezpečnostních prohlídek letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů

Přezkoušení provede instruktor bezprostředně po ukončení školení:

  • teoretická část: písemný test (min. 15 otázek)
  • praktická část: ověření znalosti metodiky provádění bezpečnostní prohlídky letadla a schopnosti dohledat zakázané předměty v letadle; použití checklistů

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu.