Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel

Kurz odborné přípravy osob zajišťujících ochranu letadel (úroveň D3) vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Ověření spolehlivosti

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Doba trvání

Min. 2 vyučovací hodiny (včetně praktické části a prohlídky letadla) + přezkoušení

Náplň kurzu

Kurz je určen pro posádky letadel, pracovníky leteckých společností, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu a jiné osoby zajišťující ochranu letadel.

Obsah kurzu

  • Ochrana letadla a zamezení neoprávněného přístupu k němu
  • Znalost postupů pečetění letadel
  • Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
  • Postupy pro zastavení osob + okolnosti, za nichž by osoby měly být zadrženy nebo nahlášeny
  • Postupy při reakci na mimořádné události

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 15 otázek).

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu.