A3 – aktualizace odborné přípravy A2 ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, nebo A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým současně končí platnost dokladu.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Doba trvání

2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu

 • Prodloužení A1 – opakování:
  • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
  • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
  • Postupy ohlašování
  • Příslušné právní požadavky
  • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Prodloužení A2 – opakování:
  • Viz A1 a dále:
  • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
  • Kontrola vstupu a příslušné postupy
  • Letištní identifikační průkazy používané na letišti

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 20 otázek), v souladu s platnou legislativou (Národní program bezpečnostního výcviku – NPBV).

V případě aktualizace odborné přípravy A2 rovněž platí, že součástí kurzu je tzv. místní doškolení pro Letiště Praha.

Doklad o absolvování kurzu vyhovuje požadavkům Letiště Praha pro prodloužení platnosti bezpečnostního školení ve vztahu k letištnímu IDC, které vydalo Letiště Praha.

Kurz probíhá v českém jazyce.

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti a platný doklad z předchozí odborné přípravy (typ A2 nebo A3) a platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL.

 

Úspěšným absolventům vydáme doklad o absolvování kurzu, který je platný 24 měsíců dle požadavků legislativy.