Poslání a vize

Posláním CATC je podílet se na zajišťování kvalitního, komplexního a pro partnery nákladově i časově efektivního provádění výcviku veškerého personálu podílejícího se přímo nebo nepřímo na zajišťování letových služeb. Vizí CATC je provádění výcviků profesionálů dopravního letectví od začátku do získání příslušné kvalifikace včetně jejího průběžného udržování. CATC aktivně vytváří pro své studenty uplatnění v praxi. CATC využívá příležitostí ke společným podnikům s partnery v jiných regionech.

Company profile společnosti, v anglickém jazyce, k nahlédnutí zde.

Spolupráce a Partnerství

Spolupracujeme s obchodními partnery, leteckými společnostmi, se společnostmi poskytující výcvik v letectví. Všude, kde případná synergie je výhodou pro všechny zúčastněné.

Znalost a zkušenost

Vše, co děláme je založeno na znalostech a zkušenostech. Pokud v některé oblasti nemáme znalost a zkušenost, musíme ji najít prostřednictvím partnerů, kteří ji mají. V maximální míře využíváme toho, co již bylo odzkoušeno, co už někdo umí a v čem je dobrý.

Inovativní přístup

Svoji znalost a zkušenost používáme na to, abychom stávající věci řešili nově s výhodou pro ty, kteří užívají výsledků naší práce. Snažíme se o nacházení trvalých a přitom jednoduchých a funkčních řešení evolučně vycházejících z našich znalostí a zkušeností a z platné legislativy.

Otevřená a včasná komunikace

Komunikujeme tak, aby ostatní chápali, co děláme, čeho chceme dosáhnout, kam směřujeme a co se nám povedlo nebo naopak nepovedlo. Vždy komunikujeme otevřeně i skutečnosti, které nejsou pro nás příjemné a přímo by mohly ovlivňovat naší práci a náš život.