Zkouška z angličtiny IR FCL.055 (D-E)

Nechte si přezkoušet angličtinu pro přístrojovou kvalifikaci v CATC. Bez dlouhého čekání na nový termín – zkoušíme každý měsíc! Není potřeba předkládat žádný certifikát o absolvování kurzu letecké angličtiny.

Co od Vás budeme požadovat:

kopii pilotní licence (pokud ji již máte)  

Předpoklady

Uchazeči by měli prokázat schopnost mluvit a reagovat ve standardních i nestandardních situacích, se kterými se mohou setkat během služby, včetně předletové přípravy a nouzových situací. Uchazeči by měli prokázat schopnost porozumět a dekódovat METARy, TAFy, NOTAMy a související dokumenty psané v angličtině, mapy a letové plány a manuály psané v angličtině.

Požadovaná úroveň – B2 dle  Společného evropského referenčního rámce pro jazyky/ICAO level 4. Není potřeba předkládat žádný certifikát o absolvování kurzu letecké angličtiny. Na zkoušku je třeba se přihlásit minimálně 14 dní předem.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v naplánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Doba trvání

Délka zkoušky je přibližně 90 minut.

Náplň kurzu

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Kandidáti, kteří uspějí u písemné části (minimálně 75%) postupují k ústnímu pohovoru. Pokud kandidát neuspěje u ústní části, opakuje pouze tu. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky. Počet pokusů je neomezený. Mezi písemnou a ústní částí je přibližně hodinová pauza určená k opravě testů (dle reálného počtu kandidátů). Před zahájením písemné i ústní části bude ověřena totožnost uchazečů.

 

Písemná část – 60 min.

Písemný test je složen z několika částí, které se týkají gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu v kontextu letecké angličtiny, dále obsahuje letecké zkratky a frazeologii. Písemný test je pouze v anglickém jazyce.

 

Ústní část – cca 30 min.

  1. Úvodní část (Běžný rozhovor na různá témata – profesní, obecné, atd.)
  2. ATIS – Poslech (autentický poslech, rozbor, diskuse)
  3. Situace – (Standardní a nestandardní situace, otázky týkající se výkonu povolání,  zkratky, frazeologie, NOTAMy, METARy, TAFy, ohlášení pozice, letecké mapy, manuály – krátký překlad, apod.)

 

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři – (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.

Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který se hodnotí oběma examinátory.

Úspěšní uchazeči obdrží certifikát.

Přihlášení

Na zkoušku je třeba se přihlásit minimálně 14 dní předem, buď na:  info@catc.cz, nebo prostřednictvím formuláře ve spodní části této stránky.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v plánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Cena

Cena jednoho přezkoušení:

2.700 Kč včetně DPH

Cena opakovací zkoušky:

1 500 Kč včetně DPH Kč

K opakování zkoušky se lze přihlásit max. dvakrát, při dalším opakování již budeme počítat plnou cenu přezkoušení, tedy 2700 Kč včetně DPH.

Termíny

27. září 2023