Zkouška ICAO FCL.055 (A-C)

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Co od Vás budeme požadovat: kopii pilotní licence (pokud ji již máte)

Upozornění: Zájemci, kteří nejsou držiteli licence vydané v ČR, si musí sami prověřit, zda bude tato zkouška uznána příslušným CAA daného státu. 

Předpoklady

Uchazeči musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích, které pilota mohou potkat při výkonu povolání. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky. Počet pokusů je neomezený. Pro přihlášení na zkoušku poskytujeme individuální termíny dle přání zákazníka.

Požadovaná úroveň – B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky /ICAO level 4.

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v naplánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Doba trvání

Test trvá 30-40 minut.

Popis zkoušky

Ústní část – cca 30-40 min.

Test z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu, je zaměřen na porozumění mluvenému projevu a schopnost mluvit, na zvládání běžných i neobvyklých situací, jak pracovních tak mimo pracovních. Celý test je vedený pouze v anglickém jazyce. Pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové schopnosti. Před zahájením ústní části bude ověřena totožnost uchazeče.

Struktura testu:

  1. Úvodní část (cca 5 – 10 min.)

1.1. Small talk – (Běžný rozhovor na různá témata – profesní, obecné, atd.)

  1. Poslech (cca 15 min.)

2.1. Poslech autentické komunikace pilota a ATC.

2 ukázky ATC komunikace, každá o délce 2-4 minuty (rodilí i nerodilí mluvčí) —  po vyslechnutí každé ukázky následují doplňující otázky examinátora týkající se porozumění

  1. Situace (cca 15 min.)

3.1. Okruhy otázek zaměřené na situace před letem, za letu a po letu – situace (standardní i nestandardní), které mohou pilota potkat v souvislosti s výkonem práce

  1. Popis obrázku

4.1. Popis obrázku vztahujícího se k létání, otázky související s tématem

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři – (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe), ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který se hodnotí oběma examinátory.

Požadovaná úroveň způsobilosti je ICAO level 4 (provozní).

Úspěšní účastníci obdrží certifikát.

Cena

2.700 Kč (bez DPH)

Certifikát

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě. Zkouška je hodnocena dle ICAO RATING SCALE.  Minimální požadovaná úroveň je stupeň 4 s platností 4 roky, stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6, který odpovídá úrovni rodilého mluvčího, má platnost neomezenou. Po úspěšném absolvování testu bude vydán certifikát ICAO.