CZ
Výcviky pilotů Kvalifikační kurzy

Kvalifikační kurzy

Zvolte typ výcviku

Informujeme Vás, že počínaje kurzem od 27.10. 2021 CATC přistoupily k nové formě výuky, kurz Teorie ATPL bude bude probíhat distanční (on line) formou.

Rovněž vezměte na vědomí, že od 1.9.2021 dochází ke změně databáze testových otázek pro teoretické zkoušky ATPL (CPL a přístrojové kvalifikace). 
Detailní informace o změnách naleznete na stránkách ÚCL kliknutím na odkaz: 
Zkoušky z teoretických znalostí pro ATPL, CPL a pro přístrojové kvalifikace – přechod na novou databázi otázek

 

Termín v kalendáři CATC je termín zahajovací schůzky. Zahajovací schůzka trvá přibližně 2 hodiny, vede ji odpovědný instruktor, který studenty seznámí s průběhem studia, umožní jim přístup na testovací portál Aviation Exam po dobu studia (18 měsíců) a vysvětlí celý tento systém, včetně možnosti vydávání certifikátů v průběhu studia.  Studenti budou dále seznámeni s pravidly pro přihlašování ke zkouškám na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL).

Do kurzu student nastupuje následující měsíc po termínu zahajovací schůzky. Např. v případě, že zahajovací schůzka je stanovena na říjen, student nastoupí do kurzu v listopadu.

Nabízíme samostatný kurz Multi-Crew Cooperation nebo MCC v kombinaci s typovou kvalifikací na vícepilotní letouny. Kurz MCC si můžete pořídit také ve výhodném balíčku s Jet Orientation Course (JOC). 

Kurz pro piloty, kteří se chystají nastoupit do výcviku typové kvalifikace a nemají předchozí zkušenost s moderními turbínovými letouny, vybavenými glass cockpitem.

Kurz pro adepty povolání instruktora výcviku TRI - naučte se předávat své znalosti a zkušenosti. Tento kurz splňuje příslušné požadavky předpisu Part-FCL.935.

Třídenní výcvik pro zájemce o kvalifikaci instruktora CRM pro piloty. 

Oprašte angličtinu! Přijďte k nám do kurzu určeného speciálně pilotům. Nemusíte čekat na termín začátku jako v jiných školách, prostě si domluvte svůj individuální termín. Leteckou angličtinu u nás učí profesionální piloti nebo lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Potřebujete zdokonalit slovní zásobu z oblasti letectví a zároveň upevnit základy gramatiky, větných struktur a konverzačních témat? Přihlaste se do kurzu, který kombinuje obecnou a leteckou angličtinu. Kurz otevřeme v termínu, který vám vyhovuje. 

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Připravte se na zkoušku z IR angličtiny - nově vás přezkoušíme v CATC, už nemusíte chodit na ÚCL! Leteckou angličtinu u nás učí profesionální piloti nebo lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2021 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.