CZ
Výcviky pilotů Doplňující kurzy k typové kvalifikaci

Doplňující kurzy k typové kvalifikaci

Zvolte typ výcviku

Všechny

Kurz provozu za nízké dohlednosti

Kurz, ve kterém pilot získá přehled obecně platných faktů týkajících se prostorové navigace.

Kurz AUPRT - Advanced Upset Prevention and Recovery naučí piloty zvládat nezvyklé polohy letadla a předcházet situacím, kdy se do takových poloh mohou dostat. Je určený pilotům, kteří chtějí získat kvalifikaci pilota vícepilotního letounu v souladu s FCL.745.A přílohy I nařízení (EU) 1178/2011 v platném znění.


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.