Počáteční výcvik palubních průvodčích (jednotlivci)

Výcvik je mimo nových zájemců vhodný i pro Palubní průvodčí s Atestací vydanou v nečlenském státu EU (non-EASA).
Absolvování kurzu splňuje požadavek na vydání Atestace dle EU 965/2012.

CATC negarantuje účastníkům kurzu zaměstnání u leteckých společností, ale s Atestací vydanou CATC se může žadatel ucházet o práci Palubní průvodčí u kterékoliv letecké společnosti v Evropské unii.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

 • Minimální věk 18 let, horní věková hranice není omezena
 • Platná lékařská prohlídka pro Palubní průvodčí vydaná Ústavem leteckého zdravotnictví nebo pověřeným leteckým lékařem, případně lékařská prohlídka pro Palubní průvodčí (Medical 2), vydaná v jiném státě EU
 • Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
 • Příjemný vzhled a vystupování
 • Výška a váha bez omezení (doporučujeme sledovat vstupní požadavky těch leteckých společností, u kterých mají žadatelé v budoucnu zájem pracovat)

Doba trvání a místo konání

 • Od 25.9. do 13.10.2023 v budově CATC (hangár B, Letiště Václava Havla, Praha)
 • 85 hodin teorie i praxe (cca 8 hodin denně)

Náplň kurzu

 • Komunikace a práce s cestujícími a přehled o situaci na palubě
 • První pomoc
 • Nebezpečné zboží/bezpečnostní postupy/letové normy
 • Výcvik hašení požáru na palubě
 • Výcvik přežití ve vodě, v polárních a pouštních oblastech
 • Komunikace mezi členy posádky (CRM)
 • Disciplína a odpovědnosti
 • Letecká meteorologie
 • Přezkoušení

Cíle kurzu

 • Získání znalostí a dovedností nutných pro práci Palubních průvodčí
 • Získání Atestace Palubní průvodčí dle EU 965/2012
 • Prohloubení jazykových znalostí potřebných pro efektivní komunikaci v průběhu letu a v případě vzniku nouzové situace na palubě

Cena kurzu

22.000 Kč za osobu

(Osvobozeno od DPH, dle par. 57 odst. 1d) zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a směrnice 77/388/es čl.13i.)

Závazná objednávka a platba:
Nejpozději do 15.9.2023, platba na účet CATC nejpozději do 22.9.2023

 

Seznamte se s všeobecnými podmínkami provádění výcviku, jejich součástí jsou i platební a storno podmínky.

Termíny

25. září 2023