CZ
Úvodní stránka Novinky Pilotní výcvik 19 malajských kadetů

Pilotní výcvik 19 malajských kadetů

Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur_zpravodaj 

 Dne 29.dubna 2019 CATC (Czech Aviation Training Centre) zahájilo v Praze pilotní výcvik 19 malajských kadetů (dvou děvčat a sedmnácti chlapců). Během dvou let kadeti absolvují Integrovaný výcvik ATP(l) (Integrated Airline Transport Pilot Course pro letadla, na jehož konci budou splňovat požadavky pro výkon práce obchodního pilota dopravních letadel (budou držiteli tzv. CPL oprávnění – Commercial Pilot License). V rámci studia projdou roční teoretickou průpravou ze čtrnácti předmětů týkající se letectví (celkem 750 hodin teoretické výuky), které završí zkouškou ATPL teorie na ÚCL (Úřad Civilního letectví ČR). Druhý rok absolvují praktickou část výuky na jednomotorových I dvoumotorových vrtulových letadlech v Hradci Králové, celkem nalétají 194 letových hodin.

Výcvik je prováděn pro leteckou společnost Malaysian Airlines, která studenty vybrala, na základě screeningu, ze  6000 uchazečů. Výcvik je zprostředkován partnerskou společností Skyvax ve spolupráci s malajskou ambasádou v Praze, která studentům zajistila zázemí – ubytování a speciální stravu. Celý projekt je v podporován a financován státní agenturou pro vzdělání Majlis Amanah Rakyat (MARA), těší se tudíž zájmu malajských institucí a zúčastněných ministerstev. Pro účast CATC v tomto projektu bylo klíčové nejprve přesvědčit malajské orgány o kompetentnosti výcvikové organizace, kvalitě našeho výcvikového programu, adekvátnosti používaných výcvikových zařízení a v neposlední řádě i o schopnosti zajistit potřebné zázemí pro studenty v České republice. Konečné slovo v tomto směru dal Malajský úřad civilního letectví, který spolu s leteckou společností Malaysian Airlines provedl  v CATC audit a udělil CATC oprávnění cvičit malajské piloty. Malajská strana je spokojena s přípravou kurzu, zajištěním a dosavadním průběhem výcviku, proto již dnes jednáme o tom, že v průběhu roku 2019 vyšle na kadetský výcvik do CATC další dvě skupiny kadetů po 20ti studentech. Zajímavostí je, že polovina studentů budou děvčata.

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.