CZ
Ostatní výcviky Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží

Zvolte typ výcviku

CATC (ICAO)

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

V kurzu nabudete vědomosti o základních pravidlech přepravy nebezpečného zboží, mezinárodních předpisech, požadavcích na balení, skladování, nakládání a manipulaci. Kurz probíhá v učebnách CATC na letišti Praha - Ruzyně. Zkoušku vykonáte ihned po skončení kurzu.

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

V tomto kurzu se seznámíte s problematikou letecké přepravy nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR, osvojíte si postupy správné aplikace předpisu. Důraz je kladen na odpovědnost zasilatelů a správné určení i klasifikaci nebezpečného zboží. 

Potřebujete si zopakovat, co už víte z předchozích kurzů přepravy nebezpečného zboží, doplnit kategorii či obnovit certifikát? Zapiště se do opakovacího kurzu, zkoušku vykonáte ihned po jeho skončení. Všem úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.