CZ
Ostatní výcviky Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží

Zvolte typ výcviku

Pro koho jsou kurzy přepravy nebezpečného zboží určeny: přepravní a provozní zaměstnanci agentur mezinárodní letecké přepravy zboží, zaměstnanci prodeje a marketingu cargo agentur, zaměstnanci provozu, prodeje, rezervací a příjmu zboží leteckých a handlingových společností, zaměstnanci zasilatelských oddělení výrobců, velkoobchodníků, dovozců a vývozců, dovozci, vývozci a výrobci nebezpečného zboží, odesilatelé nebezpečného zboží, zájemci, kteří chtějí pracovat v oblasti letecké přepravy zboží.

Počáteční kurz přepravy nebezpečného zboží můžete absolvovat prezenčně anebo formou samostudia. Obě varianty jsou zakončeny mezinárodně uznávanou zkouškou IATA.

Osvěžte si znalosti z počátečního kurzu přepravy nebezpečného zboží - předpisy IATA, požadavky na balení, dokumentace a další nezbytnosti. Mezinárodní zkouška IATA na konci kurzu je zahrnuta v ceně. 

Jestliže vám pracovní vytížení nedovoluje absolvovat kurz prezenčně, zapište se i přesto a studujte doma! Přepravu nebezpečného zboží pro pracovníky zasilatelských firem a zájemce o práci v mezinárodní přepravě zboží školí profesionálové z oboru. 

Přijímání carga k přepravě, knihovací postupy, sazby a poplatky, světový zeměpis, cargo agenti, předpisy..... to vše a ještě více se naučíte v IATA kurzu přepravy carga. Po přezkoušení získají úspěšní absolventi certifikát. 

Kurz IATA o přepravě carga lze absolvovat i formou samostudia. Stačí se přihlásit v termínu a úspěšně projít závěrečnou zkouškou, abyste získali mezinárodně uznávaný certifikát IATA. 

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

V kurzu nabudete vědomosti o základních pravidlech přepravy nebezpečného zboží, mezinárodních předpisech, požadavcích na balení, skladování, nakládání a manipulaci. Kurz probíhá v učebnách CATC na letišti Praha - Ruzyně. Zkoušku vykonáte ihned po skončení kurzu.

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

V tomto kurzu se seznámíte s problematikou letecké přepravy nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR, osvojíte si postupy správné aplikace předpisu. Důraz je kladen na odpovědnost zasilatelů a správné určení i klasifikaci nebezpečného zboží. 


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2019 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.