CZ
Ostatní výcviky Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží

Zvolte typ výcviku

Upozornění: IATA změnila od roku 2020 systém přezkušování. Více informací dále v textu.

Kurzy přepravy nebezpečného zboží jsou určeny: přepravní a provozní zaměstnanci agentur mezinárodní letecké přepravy zboží, zaměstnanci prodeje a marketingu cargo agentur, zaměstnanci provozu, prodeje, rezervací a příjmu zboží leteckých a handlingových společností, zaměstnanci zasilatelských oddělení výrobců, velkoobchodníků, dovozců a vývozců, dovozci, vývozci a výrobci nebezpečného zboží, odesilatelé nebezpečného zboží, zájemci, kteří chtějí pracovat v oblasti letecké přepravy zboží. Mezinárodní zkouška IATA na konci kurzu není zahrnuta v ceně.  

 

Upozornění: IATA změnila od roku 2020 systém přezkušování. Více informací dále v textu.

Kurzy přepravy nebezpečného zboží jsou určeny: přepravní a provozní zaměstnanci agentur mezinárodní letecké přepravy zboží, zaměstnanci prodeje a marketingu cargo agentur, zaměstnanci provozu, prodeje, rezervací a příjmu zboží leteckých a handlingových společností, zaměstnanci zasilatelských oddělení výrobců, velkoobchodníků, dovozců a vývozců, dovozci, vývozci a výrobci nebezpečného zboží, odesilatelé nebezpečného zboží, zájemci, kteří chtějí pracovat v oblasti letecké přepravy zboží. Mezinárodní zkouška IATA na konci kurzu není zahrnuta v ceně.  

Upozornění: IATA změnila od roku 2020 systém přezkušování. Více informací dále v textu.

Přijímání carga k přepravě, knihovací postupy, sazby a poplatky, světový zeměpis, cargo agenti, předpisy… to vše a ještě více se naučíte v IATA kurzu přepravy carga. Po přezkoušení získají úspěšní absolventi certifikát. Mezinárodní zkouška IATA na konci kurzu není zahrnuta v ceně kurzu.

 

 

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

V kurzu nabudete vědomosti o základních pravidlech přepravy nebezpečného zboží, mezinárodních předpisech, požadavcích na balení, skladování, nakládání a manipulaci. Kurz probíhá v učebnách CATC na letišti Praha - Ruzyně. Zkoušku vykonáte ihned po skončení kurzu.

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

V tomto kurzu se seznámíte s problematikou letecké přepravy nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR, osvojíte si postupy správné aplikace předpisu. Důraz je kladen na odpovědnost zasilatelů a správné určení i klasifikaci nebezpečného zboží. 

Potřebujete si zopakovat, co už víte z předchozích kurzů přepravy nebezpečného zboží, doplnit kategorii či obnovit certifikát? Zapiště se do opakovacího kurzu, zkoušku vykonáte ihned po jeho skončení. Všem úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.