CZ
Ostatní výcviky Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží

Od 1. ledna 2023 se v oblasti výcviku nebezpečného zboží přechází na nový systém školení  založeném na kompetencích tzv. Competency-Based Training and Assessment (CBTA). Na základě tohoto nového přístupu se již nadále nebudou používat původní profesní kategorie 1-12 (např. kategorie 1 odesílatelé nebo kategorie 3 spediční společnosti atd.). Více informací v převodní tabulce DANGEROUS GOODS CBTA 2023.

Zvolte typ výcviku

Zpracování zásilek obsahující nebezpečného zboží

(původní kategorie 3)

Kurz určen pro: spediční společnosti, cargo agenty, personál jednající jménem provozovatele při zpracování nebezpečného zboží

Zpracování zásilek obsahující nebezpečného zboží

(původní kategorie 3)

Kurz určen pro: spediční společnosti, cargo agenty, personál jednající jménem provozovatele při zpracování nebezpečného zboží

Upozornění: IATA změnila od roku 2020 systém přezkušování. Více informací dále v textu.

Přijímání carga k přepravě, knihovací postupy, sazby a poplatky, světový zeměpis, cargo agenti, předpisy… to vše a ještě více se naučíte v IATA kurzu přepravy carga. Po přezkoušení získají úspěšní absolventi certifikát. Mezinárodní zkouška IATA na konci kurzu není zahrnuta v ceně kurzu.

 

 

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

Zpracování a příjem zásilek prezentovaných jako všeobecné cargo

(původní kategorie 4, 7)

Kurz určen pro: zaměstnance spedičních společností, leteckých společností a pozemního handlingu, kteří se podílejí na manipulaci, zpracování a přijímání všeobecného carga

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

Zpracování a příjem zásilek prezentovaných jako všeobecné cargo

(původní kategorie 4, 7)

Kurz určen pro: zaměstnance spedičních společností, leteckých společností a pozemního handlingu, kteří se podílejí na manipulaci, zpracování a přijímání všeobecného carga

Příprava zásilek obsahující nebezpečné zboží

(původní kategorie 1, 2)

Kurz je určen pro: odesílatele, výrobce a vývozce nebezpečného zboží nebo výrobků obsahujících nebezpečné zboží

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

Příprava zásilek obsahující nebezpečného zboží

(původní kategorie 1, 2)

Kurz je určen pro: odesílatele, výrobce a vývozce nebezpečného zboží nebo výrobků obsahujících nebezpečné zboží

Příjem zásilek obsahující nebezpečného zboží

(původní kategorie 6)

Kurz určen pro: personál přijímající nebezpečné zboží, personál zastupující letecké společnosti, instruktory a tvůrce DGR kurzů

Zopakujte si znalosti z počátečního kurzu, osvěžte si, co již víte - opět s našimi zkušenými lektory. Zkouška proběhne ihned po skončení kurzu, úspěšným absolventům vystavíme certifikát. 

Příjem zásilek obsahující nebezpečného zboží

(původní kategorie 6)

Kurz určen pro: personál přijímající nebezpečné zboží, personál zastupující letecké společnosti, instruktory a tvůrce DGR kurzů


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.