CZ
Ostatní výcviky Bezpečnostní výcvik

Bezpečnostní výcvik

Zvolte typ výcviku

Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC opravňujícího ke vstupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor.

Odborná příprava A1 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro osoby, které pro výkon pracovních činností nepotřebují letištní identifikační průkaz (IDC).

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti je kurz, který vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, nebo A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým současně končí platnost dokladu.

Kurz odborné přípravy posádek letadel (úroveň D1) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Kurz odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel  vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Kurz odborné přípravy osob zajišťujících ochranu letadel (úroveň D3) vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Opakovací kurz odborné přípravy držitelů dokladu D1, D2 nebo D3 vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.


Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.