Dovolujeme si Vás upozornit, že při ztrátě Vašich dokumentů jako je certifikát, atestace, protokoly Vám budou účtovány tyto poplatky za vystavení duplikátů: 

Duplikáty

  • Certifikát 200Kč / 8Euro
  • Atestace 350Kč / 145Euro
  • Protokol 200Kč / 8Euro

Platba možná:

Na recepci CATC bez dalších poplatků nebo převodem na základě faktury, za poplatek 150Kč / 6EURO za jednu fakturu /možno uhradit více duplikátů pro 1 osobu najednou/.

Poštovné

Doporučená pošta je v ceně. V případě expresní zásilky bude konečná cena stanovena na základě ceníku přepravní  společnosti.

Kopírování na recepci

Kopírování do 5 listů/den zdarma. Více stránek, max. však 10 listů  bude na recepci účtováno 3Kč/1list.