Opakovací výcvik palubních průvodčích

Cílem opakovacího kurzu je udržovat trvale vysokou úroveň znalostí a dovedností palubních průvodčích v návaznosti na aktuální poznatky v oboru. 

Detailní popis výcviku

Předpoklady

 • Být držitelem platného Osvědčení palubních průvodčích
 • Letecké povinnosti vykonávané v průběhu předcházejích 6 měsíců v době platnosti posledního opakovacího výcviku
 • Letecké povinnosti vykonávané na jednom konkrétním typu letadla

Doba trvání

 • PSVP: 16 hod. (18 hod. – rozšířená verze každé 2 roky)
 • STV = praktická demonstrace:
  • ATR42/72: 1,5 hod.
  • A320:  2 hod.
  • B737CL: 1,5 hod.
  • A330: 2 hod.
  • Bezpečnostní postupy: 6 hod.
 • Celkem:
  • ATR42/72 nebo B737CL: 23,5 hod. (25,5 hod. – rozšířený)
  • A320 nebo A330: 24 hod. (26 hod. – rozšířený)

Náplň kurzu

 • Uložení předmětů v kabině
 • Systém řízení bezpečnosti
 • První pomoc
 • Nouzové postupy
 • Nebezpečné zboží
 • Kritická analýza nehod a incidentů
 • CRM
 • Bezpečnostní procesy
 • Přezkoušení
 • Dodatečný výcvik – v intervalech nepřekračujících 3 roky:
  • Specifický typový výcvik – např. obsluha a skutečné otevření všech typů nebo variant běžných a nouzových východů v běžném i nouzovém režimu, předvedení použití záchranných prostředků, hašení požáru v podmínkách interiéru letadla (STV)
  • Prvky specifického výcviku provozovatele (PSVP)

Detaily o obsahu kurzu se projednávají s vedoucím instruktorem výcviku palubních průvodčích.

Úspěšní absolventi kurzu od nás dostanou certifikát, který je platný 12 měsíců.