CZ
Jak se stát pilotem Programy ve spolupráci s leteckými společnostmi Multi-Crew Pilot Licence

multi-crew pilot licence

 

 Program Multi-Crew Pilot Licence (MPL) je druhým z ab initio výcviků, který je realizovaný ve spolupráci s konkrétní leteckou společností. Výcvikový program je pro každou leteckou společnost unikátní a vedle minimálních legislativních požadavků na celkový počet letových hodin na letadle a simulátoru v jednotlivých fázích výcviku je postaven na požadavcích letecké společnosti a zkušenostech CATC.

Uchazeči nemusejí mít předchozí zkušenost s létáním. MPL program trvá zpravidla 18 měsíců, jedná se tedy o nejrychlejší možný způsob pilotního výcviku, který vede do kokpitu dopravního letadla. Výcvik zahrnuje teoretickou a praktickou část rozdělenou do několika fází, od základního výcviku jednomotorovém vrtulovém letounu, nácvik vybírání nezvyklých letových poloh na akrobatickém letadle až po výcvik na cílový typ dopravního letadla na plně pohyblivých simulátorech. Následuje Base Training (12 vzletů a přistání s letounem daného typu) a poté Line Training 250- 500 letových hodin v komerčním provozu u dané letecké společnosti.
 

 

 Kritéria pro vstup do MPL programu:

• věk minimálně 18 let, letecká společnost může věkový limit úžeji specifikovat, obvykle se pohybuje mezi 20 a 35 lety

.• minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, nebo doložené nejvyšší dosažené vzdělání úředně ověřenou kopií

.• znalost angličtiny alespoň na úrovni ICAO 4 (v případě potřeby může CATC poskytnout doplňkové školení v angličtině)

• osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy (Medical1) od autorizovaného zdravotního střediska

 • před nástupem je nutné doložit výpis z trestního rejstříku, ne starší tří měsíců

• úspěšné absolvování vstupního výběrového řízení

 průběh kurzu:

Výcvik MPL je založený na dovednostech (tzv. competency-based). To znamená, že v průběhu celého výcviku probíhá mezi jednotlivými fázemi neustálé přezkušování a vyhodnocování teoretických znalostí a praktických dovedností budoucího absolventa kurzu. Celým MPL výcvikem se line problematika CRM (Crew Resource Management) a TEM (Threat and Error Management). Cílem je vštípit studentům schopnosti jasných postojů očekávaných od kvalifikovaného druhého pilota, a zajistit tak úspěšné zaškolení do chodu dané aerolinie. Absolvent výcviku by měl vykazovat trvale zdravé uvažování, součinné jednání v posádce a silné situační povědomí.
Základní teoretický kurz obsahuje 750 hodin na úrovni teorie ATPL (A) Plus, 80 hodin obecné a letecké angličtiny formou individuální výuky, 84 hodin CRM a psychologické přípravy a 21hodin teoretické průpravy pro cílový typ dopravního letadla. Tento počet zahrnuje hodiny na učebně, computer-based training, e-learning (s využitím systému pro správu a kontrolu postupu studenta ve studiu) apod.
Součástí praktické části je výcvik jednopilotním, jednomotorovém pístovém letounu, obvykle v rozsahu 55 letových hodin, během kterých kadeti absolvují i výcvik UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) na akrobatickém letadle. Pilotáž vícemotorového letounu a nácvik součinnosti vícečlenné posádky probíhá na trenažéru FNPT II. V další fázi, v Jet Orientation Course (JOC), se studenti naučí zvládat normální i nouzové situace po přechodu z pístového na proudový typ motoru. Naprostá většina fází praktického výcviku probíhá na plně pohyblivých simulátorech (FFS) s nejvyšší certifikací úrovně D na kterých kadeti odlétají celkem 100 hodin. 

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro každý MPL program se liší dle požadavků dané letecké společnosti, nicméně zde jsou obecné části, které jsou součástí každého řízení: Výběrové řízení pro každý MPL program se liší dle požadavků dané letecké společnosti, nicméně zde jsou obecné části, které jsou součástí každého řízení: - COMPASS test (Computerized Pilot Aptitude Screening System)- Testování profilu osobnosti- Písemné ověření znalostí z angličtiny - Ověření znalostí z matematiky a fyziky (na úrovni střední školy)- Testování předpokladů pro pilotáž letounu (v simulátoru)- Ústní ověření znalostí z angličtiny - Psychodiagnostika (individuální a skupinová)- Závěrečný pohovor s výběrovou komisí.

Podmínkou nástupu do výcviku je úspěšné absolvování vstupního screeningu, tedy výběrového řízení organizovaného leteckou společností. Uchazeč musí být rovněž držitelem platného Osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. třídy, které vydává oprávněný EASA ústav leteckého zdravotnictví (např. ULZ v Praze) dle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a to nejpozději do data nástupu do kurzu. 

 

 

 

 

  1. Prostudujte si výcvikové programy
  2. ZVOLTE SI VHODNÝ PROGRAM
  3. Domluvme si termín zahájení výcviku
  4. zahájení výcviku
  5. závěr
  6. Vzhůru do oblak!

Proč se vycvičit pilotem v CATC


  1. Nabízíme širokou paletu kurzů, školení a komplexních výcviků. Výcvikové středisko disponuje nejmodernějším vybavením a skvělou geografickou polohou.

  2. Máme již stovky spokojených klientů. Všichni z nich vědí, že v CATC najdou zkušenosti, kvalitu, bezpečnost, profesionalitu i partnerský přístup.

  3. Pro naše kadety vyhledáváme či spoluvytváříme možnosti profesního uplatnění.

  4. Školit vás budou instruktoři -  profesionální piloti dopravních letounů se zkušenostmi z celého světa.

 


 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.