CZ
Jak se stát pilotem Programy ve spolupráci s leteckými společnostmi Multi-Crew Pilot Licence

multi-crew pilot licence

 

 

Program Multi-Crew Pilot Licence (MPL) je jedním z ab initio výcviků. Předchozí zkušenosti s pilotováním letadla proto nejsou potřeba. MPL aktuálně nabízíme ve spolupráci s leteckou společností Smartwings,  a.s., studenti se tedy školí podle standardních postupů této aerolinky pro typ Boeing 737.

MPL program trvá zpravidla 18 měsíců a zahrnuje teoretický a praktický výcvik rozdělený do několika fází, od základního výcviku na kluzáku přes létání na jednomotorovém vrtulovém letounu, nácvik vybírání nezvyklých letových poloh na akrobatickém letadle až po výcvik na cílový typ dopravního letadla na simulátorech. Následuje Base Training (12 vzletů a přistání s letounem daného typu) a poté Line Training - 500 letových hodin v komerčním provozu u dané letecké společnosti.

 Prezentace MPL ke stažení zde

 

 

Podmínkou nástupu do výcviku je úspěšné absolvování vstupního screeningu, tedy výběrového řízení organizovaného leteckou společností Smartwings. Uchazeč musí být rovněž držitelem platného Osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. třídy, které vydává oprávněný EASA ústav leteckého zdravotnictví (např. ULZ v Praze) dle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a to nejpozději do data nástupu do kurzu. 

Podmínky přihlášení do Screeningu:

 

POPIS A CENA SCREENINGU

Screening proběhl ve dvou kolech, přičemž druhého kola se účastnili pouze úspěšní absolventi kola prvního. První kolo Screeningu proběhlo 18. a 19.11.2019 v prostorách CATC, druhé kolo Screeningu následovalo ve dnech 21.-29.11.2019. Cena za první kolo Screeningu je 4 900,- CZK včetně DPH, druhé kolo (platí pouze pro úspěšné uchazeče kola prvního) je za 8 000,- CZK včetně DPH. 

Poplatek za 2. kolo  ve výši 8 000 Kč je splatný v den začátku 2. kola (ráno před započetím testování). Platba je možná osobně na recepci CATC buď v hotovosti nebo  platební kartou.

 

Z čeho se skládá Screening:

První kolo 18. a 19. 11.2019

 1. COMPASS test (Computerized Pilot Aptitude Screening System)
 2. Testování profilu osobnosti
 3. Písemné ověření znalostí z angličtiny 
 4. Ověření znalostí z matematiky a fyziky (na úrovni střední školy)

Druhé kolo 21.-29.11.2019 (vybrané dny)

 1. Testování předpokladů pro pilotáž letounu (v simulátoru)
 2. Ústní ověření znalostí z angličtiny 
 3. Psychodiagnostika (individuální a skupinová)
 4. Závěrečný pohovor s výběrovou komisí  

průběh kurzu:

Výcvik MPL je založený na dovednostech (tzv. competency-based). To znamená, že v průběhu celého výcviku probíhá mezi jednotlivými fázemi neustálé přezkušování a vyhodnocování teoretických znalostí a praktických dovedností budoucího absolventa kurzu. Celým MPL výcvikem se line problematika CRM (Crew Resource Management) a TEM (Threat and Error Management). Cílem je vštípit studentům schopnosti jasných postojů očekávaných od kvalifikovaného druhého pilota, a zajistit tak úspěšné zaškolení do chodu dané aerolinie. Absolvent výcviku by měl vykazovat trvale zdravé uvažování, součinné jednání v posádce a silné situační povědomí.

Základní teoretický kurz obsahuje 750 hodin na úrovni teorie ATPL (A) Plus,  80 hodin obecné a letecké angličtiny formou individuální výuky, 84 hodin CRM a psychologické přípravy a 21hodin teoretické průpravy pro typ B737. Tento počet zahrnuje hodiny na učebně, computer-based training, e-learning (s využitím systému pro správu a kontrolu postupu studenta ve studiu) apod. 

Součástí praktické části je výcvik na kluzáku, poté na jednopilotním, jednomotorovém pístovém letounu v rozsahu 55 letových hodin během kterých kadeti absolvují i výcvik UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) na akrobatickém letadle.  Pilotáž vícemotorového letounu a nácvik součinnosti vícečlenné posádky probíhá na trenažéru FNPT II. V další fázi, v Jet Orientation Course (JOC), se studenti naučí zvládat normální i nouzové situace po přechodu z pístového na proudový typ motoru. Naprostá většina fází praktického výcviku probíhá na plně pohyblivých simulátorech (FFS) s nejvyšší certifikací úrovně D na kterých kadeti odlétají celkem 100 hodin. 

 

Financování MPL

V oblasti financování výcviku MPL spolupracuje CATC v projektu "Studenti, investujeme do vaší budoucnosti" se společností Fund of Excellence. Program finanční podpory mladých perspektivních kandidátů pilotního povolání umožňuje řešit financování výcviku formou investice s odloženým splácením do doby, kdy kandidát má stabilní příjem pilota u letecké společnosti. V případě zájmu pro získání více informací můžete přímo kontaktovat odpovědného bankéře. 

Zkušenost studentky CATC s financováním výcviku MPL

 

 

 1. Prostudujte si výcvikové programy
 2. ZVOLTE SI VHODNÝ PROGRAM
 3. Domluvme si termín zahájení výcviku
 4. zahájení výcviku
 5. závěr
 6. Vzhůru do oblak!

Proč se vycvičit pilotem v CATC


 1. Nabízíme širokou paletu kurzů, školení a komplexních výcviků. Výcvikové středisko disponuje nejmodernějším vybavením a skvělou geografickou polohou.

 2. Máme již stovky spokojených klientů. Všichni z nich vědí, že v CATC najdou zkušenosti, kvalitu, bezpečnost, profesionalitu i partnerský přístup.

 3. Pro naše kadety vyhledáváme či spoluvytváříme možnosti profesního uplatnění.

 4. Školit vás budou instruktoři -  profesionální piloti dopravních letounů se zkušenostmi z celého světa.

 


 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.