MCC – Výcvik součinnosti vícečlenné posádky

Předpoklady

 • Angličtina slovem i písmem minimálně úroveň ICAO Level 4
 • Minimálně licence PPL
 • Platná kvalifikace IR/ME
 • Platné Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy

Doba trvání

Standardně 8 dní:

 • Teorie 25 hodin (3 dny)
 • Praktický výcvik 20 hodin (5 dní)

Náplň kurzu

 • Teoretická výuka následovaná výukou praktickou na syntetických výcvikových zařízeních
 • Cílem výcviku je rozvoj dovedností ve vícepilotní posádce
 • Obsahem a cílem kurzu jsou: optimalizace rozhodovacího procesu, komunikace, rozdělování povinností, používání checklistů, vzájemná kontrola, týmová spolupráce a podpora ve všech fázích letu za normálních, mimořádných i nouzových situací
 • Teoretická výuka (25 hod.) sestává ze samostudia a přednášek v učebnách CATC:
  • Rozhraní hardware a lifeware
  • Vedení a autorita
  • Osobnost, postoje a motivace
  • Jasná a efektivní komunikace
  • Standardní provozní postupy
  • Používání checklistů
  • Podpora
 • Základní technický výcvik pro typ letadla
 • Praktický výcvik probíhá na simulátorech FNPT ATR 42/72 (pro turbovrtulové letouny) nebo FBS A320 či FBS B737 (pro proudové letouny)
 • Praktická část výcviku na simulátoru je v rozsahu 20 hodin (5 x 4 hodiny)
 • Výcvik MCC lze absolvovat rovněž jako součást typového výcviku. V tom případě je rozsah praktické části MCC pouze 10 hodin.
 • V případě spojeného kurzu MCC/JOC je rozsah kurzu stanoven na 30 hodin teoretické výuky a 24 hodin praktického výcviku .

Cena

93 340 Kč / 67 340 Kč

Kurz MCC – proudové letouny: 93 340 Kč

Kurz MCC – turbovrtulové letouny: 67 340 Kč

Balíček MCC&JOC: 116 740 Kč

Termíny

29. července 2024