Lidské činitele

Náplň kurzu

Všichni účastníci budou schopni prokázat porozumění lidským faktorům souvisejícím s jejich pracovní funkcí.

Rozsah:

  • Základní výcvik – 8 hodin
  • Opakovací výcvik – 3 hodiny