Kurzy CRM

Pro pilotní profesionály, ale i pro pracovníky mimo letecké odvětví nabízí CATC kurzy CRM (Crew Resource Management). Kurzy jsou koncipované  tak, aby nejlépe vyhověli cílům kurzu a rozšířili znalosti v cílových tématech, které jsou komunikační schopnosti, situation awareness, týmová práce, rozhodování v rámci komplexní situace nebo delegování a dělba práce.

Pilotní CRM

Výcvik určený výhradně leteckým společnostem, pokrývá čtyřmi částmi problematiku od počátečního až po opakovací školení.

CRM pro palubní průvodčí

Kurz určený leteckým společnostem pro výcvik palubních průvodčí. Zaměřuje se obsahem na komunikační a řídící dovednosti členů posádky.

Kurz pro instruktory CRM

Výcvik určený leteckým společnostem pro piloty nebo palubní průvodčí, kteří nemají kvalifikaci instruktora CRM a mají se stát instruktory CRM.

Opakovací kurz CRM

Výcvik určený leteckým společnostem pro držitele kvalifikace CRM instruktor pilot nebo CRM instruktor palubní průvodčí potřebný k udržení kvalifikace.

Kurz CRM pro zákazníky mimo letectví

Zkušenosti z leteckého odvětví v oblasti bezpečnosti, licencování, spolupráce v kolektivu, dělba odpovědnosti, komunikace dokážeme přenést do ostatních segmentů dopravy jako je pozemní automobilová, železniční doprava, ale i mino dopravní resort jako jsou větší korporátní společnosti, firmy podléhající vysokému stupni zabezpečení nebo podléhající licenčním požadavkům (energetika, zdravotnictví) a připravit dle potřeb zákazníka kurz CRM.