CZ
Výcviky pilotů Zkouška z angličtiny pro přístrojovou kvalifikaci (IR) FCL.055 (d) (e)

Zkouška z angličtiny
pro přístrojovou
kvalifikaci (IR) FCL.055 (d) (e)

Nechte si přezkoušet angličtinu pro přístrojovou kvalifikaci v CATC. Bez dlouhého čekání na nový termín - zkoušíme každý měsíc! Není potřeba předkládat žádný certifikát o absolvování kurzu letecké angličtiny.

 

Co od Vás budeme požadovat:

kopii pilotní licence (pokud ji již máte)

 

 

Upozornění:

Zájemci, kteří nejsou držiteli licence vydané v ČR, si musí sami prověřit, zda bude tato zkouška uznána příslušným CAA daného státu. 

 

Předpoklady:

Znalost angličtiny na úrovni "středně pokročilí", ideálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Doba trvání:

Délka zkoušky je přibližně 90 minut. 

Náplň kurzu:

Zkouška je zaměřena na zvládání běžných i neobvyklých situací, jak pracovních, tak mimopracovních. Uchazeč musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Jak zkouška probíhá?

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Kandidáti, kteří uspějí u písemné části (tj. získají minimálně 75 %), postupují k ústnímu pohovoru. Písemný test trvá 60 minut a  skládá se z několika částí: gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu v kontextu letecké angličtiny, dále obsahuje letecké zkratky a frazeologii. Písemný test je pouze v anglickém jazyce. Ústní část trvá přibližně půl hodiny. V úvodu proběhne běžný rozhovor na obecná témata, následuje poslech ATIS (autentický poslech, rozbor, diskuse). Závěr pohovoru je věnován standardním a nestandardním situacím, otázkám týkajícím se výkonu povolání, porozumění, případně překladu daného textu.

Zkouška IR angličtiny a zkouška ICAO jsou dvě rozdílné záležitosti, tj. ICAO zkouška není součástí zkoušky z IR angličtiny. Informace o ICAO zkoušce najdete tady, vše potřebné k přípravnému kurzu na ICAO zkoušku zase tady

Co když se to nepovede?

Pokud kandidát neuspěje u ústní části, opakuje pouze tu. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky, počet pokusů není omezen. Mezi písemnou a ústní částí je přibližně hodinová pauza, během níž examinátoři opraví písemné testy. Před zahájením písemné i ústní části bude ověřena totožnost uchazečů, proto prosím mějte u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas.

Na zkoušku vás připravíme v kurzu, který je přímo zaměřený na IFR angličtinu - přečtěte si více o přípravném kurzu

Kdo provádí přezkoušení? 

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.

Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který hodnotí oba examinátoři.

Přihlášení

Na zkoušku je třeba se přihlásit minimálně 14 dní předem, buď mailem na info@catc.cz, nebo prostřednictvím formuláře ve spodní části této stránky. Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v plánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Cena:

Cena jednoho přezkoušení:

3 100Kč včetně DPH

Cena opakovací zkoušky:

1 500Kč včetně DPH 

K opakování zkoušky se lze přihlásit max. dvakrát, při dalším opakování již budeme počítat  plnou cenu přezkoušení, tedy 3 100Kč včetně DPH. 

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

  • Více než 90 let zkušeností s výcviky v letectví

  • Individuální přístup a přátelské prostředí

  • Základna CATC na letišti Praha - Ruzyně

Otevřené termíny

13. červen 2022 Vybrat
16. červen 2022 Vybrat

Související kurzy

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Připravte se na zkoušku z IR angličtiny - nově vás přezkoušíme v CATC, už nemusíte chodit na ÚCL! Leteckou angličtinu u nás učí profesionální piloti nebo lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.