CZ
Výcviky pilotů Zkouška z angličtiny pro přístrojovou kvalifikaci (IR)

Zkouška z angličtiny
pro přístrojovou
kvalifikaci (IR)

Nechte si přezkoušet angličtinu pro přístrojovou kvalifikaci v CATC. Bez dlouhého čekání na nový termín - zkoušíme každý měsíc! Není potřeba předkládat žádný certifikát o absolvování kurzu letecké angličtiny.

Předpoklady:

Znalost angličtiny na úrovni "středně pokročilí", ideálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Doba trvání:

Délka zkoušky je přibližně 90 minut. 

Náplň kurzu:

Zkouška je zaměřena na zvládání běžných i neobvyklých situací, jak pracovních, tak mimopracovních. Uchazeč musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Jak zkouška probíhá?

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Kandidáti, kteří uspějí u písemné části (tj. získají minimálně 75 %), postupují k ústnímu pohovoru. Písemný test trvá 60 minut a  skládá se z několika částí: gramatiky, slovní zásoby a porozumění textu v kontextu letecké angličtiny, dále obsahuje letecké zkratky a frazeologii. Písemný test je pouze v anglickém jazyce. Ústní část trvá přibližně půl hodiny. V úvodu proběhne běžný rozhovor na obecná témata, následuje poslech ATIS (autentický poslech, rozbor, diskuse). Závěr pohovoru je věnován standardním a nestandardním situacím, otázkám týkajícím se výkonu povolání, porozumění, případně překladu daného textu.

Zkouška IR angličtiny a zkouška ICAO jsou dvě rozdílné záležitosti, tj. ICAO zkouška není součástí zkoušky z IR angličtiny. Informace o ICAO zkoušce najdete tady, vše potřebné k přípravnému kurzu na ICAO zkoušku zase tady

Co když se to nepovede?

Pokud kandidát neuspěje u ústní části, opakuje pouze tu. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky, počet pokusů není omezen. Mezi písemnou a ústní částí je přibližně hodinová pauza, během níž examinátoři opraví písemné testy. Před zahájením písemné i ústní části bude ověřena totožnost uchazečů, proto prosím mějte u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas.

Na zkoušku vás připravíme v kurzu, který je přímo zaměřený na IFR angličtinu - přečtěte si více o přípravném kurzu

Kdo provádí přezkoušení? 

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.

Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který hodnotí oba examinátoři.

Přihlášení

Na zkoušku je třeba se přihlásit minimálně 14 dní předem, buď mailem na info@catc.cz, nebo prostřednictvím formuláře ve spodní části této stránky. Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v plánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Cena:

Cena jednoho přezkoušení je 2 tis. Kč včetně DPH, cena opakovací zkoušky je 1 tis. Kč včetně DPH. 

K opakování zkoušky se lze přihlásit max. dvakrát, při dalším opakování již budeme počítat opět plnou cenu přezkoušení, tedy 2 tis. Kč včetně DPH. 

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

  • Více než 90 let zkušeností s výcviky v letectví

  • Individuální přístup a přátelské prostředí

  • Základna CATC na letišti Praha - Ruzyně

Otevřené termíny

13. prosinec 2018 Plně obsazeno
20. prosinec 2018 Plně obsazeno
10. leden 2019 Vybrat
17. leden 2019 Vybrat
7. únor 2019 Vybrat

Další


Související kurzy

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Připravte se na zkoušku z IR angličtiny - nově vás přezkoušíme v CATC, už nemusíte chodit na ÚCL! Leteckou angličtinu u nás učí profesionální piloti nebo lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

Newsletter

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2018 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.