CZ
Výcviky pilotů Zkouška ICAO FCL.055 (a-c)

Zkouška ICAO FCL.055 (a-c)

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

 

Co od Vás budeme požadovat:

kopii pilotní licence (pokud ji již máte)

 

Upozornění:

Zájemci, kteří nejsou držiteli licence vydané v ČR, si musí sami prověřit, zda bude tato zkouška uznána příslušným CAA daného státu. 

Předpoklady:

Uchazeči musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích, které pilota mohou potkat při výkonu povolání. Opravný termín je možný nejdříve za 30 dní od posledního termínu konání zkoušky. Počet pokusů je neomezený. Pro přihlášení na zkoušku poskytujeme individuální termíny dle přání zákazníka.

Požadovaná úroveň - B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky /ICAO level 4.

 

Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku v naplánovaném termínu, je nutné se předem písemně omluvit.

Doba trvání:

Test trvá 30-40 minut. 

Náplň kurzu:

Popis zkoušky:

Ústní část - cca 30-40 min.

Test z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu, je zaměřen na porozumění mluvenému projevu a schopnost mluvit, na zvládání běžných i neobvyklých situací, jak pracovních tak mimo pracovních. Celý test je vedený pouze v anglickém jazyce. Pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové schopnosti. Před zahájením ústní části bude ověřena totožnost uchazeče.

Struktura testu:

  1. Úvodní část (cca 5 - 10 min.)

1.1. Small talk – (Běžný rozhovor na různá témata – profesní, obecné, atd.) 

  1. Poslech (cca 15 min.)

2.1. Poslech autentické komunikace pilota a ATC.

2 ukázky ATC komunikace, každá o délce 2-4 minuty (rodilí i nerodilí mluvčí) —  po vyslechnutí každé ukázky následují doplňující otázky examinátora týkající se porozumění

  1. Situace (cca 15 min.)

3.1. Okruhy otázek zaměřené na situace před letem, za letu a po letu – situace (standardní i nestandardní), které mohou pilota potkat v souvislosti s výkonem práce

  1. Popis obrázku

4.1. Popis obrázku vztahujícího se k létání, otázky související s tématem

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři - (jazykový specialista a pilot-examinátor), schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe), ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který se hodnotí oběma examinátory.

Požadovaná úroveň způsobilosti je ICAO level 4 (provozní).

Úspěšní účastníci obdrží certifikát.

 

Certifikát:

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě. Zkouška je hodnocena dle ICAO RATING SCALE.  Minimální požadovaná úroveň je stupeň 4 s platností 4 roky, stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6, který odpovídá úrovni rodilého mluvčího, má platnost neomezenou. Po úspěšném absolvování testu bude vydán certifikát ICAO.

Cena:

2 700 Kč včetně DPH.

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

  • Individuální přístup a přátelské prostředí

  • Výcvik ušijeme na míru podle SOPs aerolinky

  • Základna CATC na letišti Praha - Ruzyně

Otevřené termíny

14. červen 2023 Vybrat
20. červen 2023 Vybrat
22. červen 2023 Vybrat
23. červen 2023 Vybrat
29. červen 2023 Vybrat

Související kurzy

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.