CZ
Výcviky pilotů Zkouška ICAO

Zkouška ICAO

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

Předpoklady:

Znalost angličtiny na úrovni "středně pokročilí", ideálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doba trvání:

Test trvá 40 minut. 

Náplň kurzu:

Popis testu:

Test z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu, je zaměřen na porozumění mluvenému jazyku a schopnost mluvit, na zvládání běžných i neobvyklých situací, a to jak pracovních, tak mimopracovních.

Pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové znalosti.

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři:  pilot - examinátor a jazykový specialista, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe. Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který je hodnocen oběma examinátory. Celý test je vedený pouze v anglickém jazyce.

Struktura testu:

1. Úvod (cca 5 - 10min.)
1.1. „Small talk“ – otázky na profesní zázemí, studium apod. 

2. Poslech (cca 10 min.)
2.1. Poslech autentických komunikací pilota a ATC. 
2 ukázky, každá o délce 2 - 4 minuty (rodilí i nerodilí mluvčí), po vyslechnutí každé ukázky následují minimálně 3 otázky 

3. Pohovor s examinátorem (cca 15 min.)
3.1. Zodpovězení 3 profesních otázek zaměřených na situace před letem, za letu nebo po letu – situace (standardní i nestandardní), které mohou pilota potkat v souvislosti s výkonem práce. Jedna otázka se vždy týká zdravovědy a jedna ad hoc hlášení pro cestující.
3.2. Popis obrázku vztahujícího se k létání plus 2 otázky související s tématem na obrázku. 


Certifikát:

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě. Zkouška je hodnocena pomocí stupníce 0 až 6. Pro pilota je minimální stupeň 4 s platností 4 roky. Stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6, který odpovídá úrovni rodilého mluvčího, má platnost neomezenou. Po úspěšném absolvování testu bude vydán certifikát ICAO, který vás opravňuje létat do cizích zemí. 

Cena:

2 800 Kč

(cena je konečná)

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

  • Individuální přístup a přátelské prostředí

  • Výcvik ušijeme na míru podle SOPs aerolinky

  • Základna CATC na letišti Praha - Ruzyně

Otevřené termíny

7. únor 2019 Vybrat
7. březen 2019 Vybrat
21. březen 2019 Vybrat
4. duben 2019 Vybrat
2. květen 2019 Vybrat

Další


Související kurzy

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

Newsletter

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2019 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.