CZ
Výcviky pilotů Zkouška ICAO FCL.055 (a) (b) (c)

Zkouška ICAO FCL.055 (a) (b) (c)

Přihlaste se ke zkoušce podle standardů ICAO. Zkouška je určena pilotům, kteří potřebují prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku a adekvátně reagovat ve standardních i nestandardních situacích.

 

Co od Vás budeme požadovat:

kopii pilotní licence (pokud ji již máte)

 

Upozornění:

Zájemci, kteří nejsou držiteli licence vydané v ČR, si musí sami prověřit, zda bude tato zkouška uznána příslušným CAA daného státu. 

 

 

Předpoklady:

Znalost angličtiny na úrovni "středně pokročilí", ideálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doba trvání:

Test trvá 40 minut. 

Náplň kurzu:

Popis testu:

Test z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu, je zaměřen na porozumění mluvenému jazyku a schopnost mluvit, na zvládání běžných i neobvyklých situací, a to jak pracovních, tak mimopracovních.

Pilot musí prokázat schopnost porozumět mluvenému jazyku, schopnost reagovat srozumitelně ve standardních i nestandardních situacích. Nehodnotí se správnost postupů dle předpisů, ale pouze jazykové znalosti.

Při testování jsou přítomni vždy dva examinátoři:  pilot - examinátor a jazykový specialista, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe. Ze zkoušky se pořizuje zvukový záznam, který je hodnocen oběma examinátory. Celý test je vedený pouze v anglickém jazyce.

Struktura testu:

1. Úvod (cca 5 - 10min.)
1.1. „Small talk“ – otázky na profesní zázemí, studium apod. 

2. Poslech (cca 10 min.)
2.1. Poslech autentických komunikací pilota a ATC. 
2 ukázky, každá o délce 2 - 4 minuty (rodilí i nerodilí mluvčí), po vyslechnutí každé ukázky následují minimálně 3 otázky 

3. Pohovor s examinátorem (cca 15 min.)
3.1. Zodpovězení 3 profesních otázek zaměřených na situace před letem, za letu nebo po letu – situace (standardní i nestandardní), které mohou pilota potkat v souvislosti s výkonem práce. Jedna otázka se vždy týká zdravovědy a jedna ad hoc hlášení pro cestující.
3.2. Popis obrázku vztahujícího se k létání plus 2 otázky související s tématem na obrázku. 


Certifikát:

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě. Zkouška je hodnocena pomocí stupníce 0 až 6. Pro pilota je minimální stupeň 4 s platností 4 roky. Stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6, který odpovídá úrovni rodilého mluvčího, má platnost neomezenou. Po úspěšném absolvování testu bude vydán certifikát ICAO, který vás opravňuje létat do cizích zemí. 

Cena:

3 300 Kč včetně DPH

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

  • Individuální přístup a přátelské prostředí

  • Výcvik ušijeme na míru podle SOPs aerolinky

  • Základna CATC na letišti Praha - Ruzyně

Otevřené termíny

13. červen 2022 Vybrat
16. červen 2022 Vybrat

Související kurzy

Připravíme vás na zkoušku z angličtiny podle požadavků ICAO. Domluvte si individuální termín, náplň a délku kurzu přizpůsobíme vašim znalostem a potřebám. V našich kurzech vyučují lektoři s dlouholetou praxí v oblasti letectví. 

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.