CZ
Ostatní výcviky Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel

Základní informace

Kurz odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel  vedeme v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Předpoklady:

Ověření spolehlivosti

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Podmínky pro uskutečnění kurzu:

Součástí výuky je praktická část probíhající na palubě odpovídajícího typu letadla. Zákazník musí z tohoto důvodu poskytnout odpovídající typ letadla na dobou potřebnou pro praktickou výuku.

 

 

 

Doba trvání:

Min. 4 vyučovací hodiny (včetně praktické části a prohlídky letadla) + přezkoušení 

Držitelům platného Osvědčení úrovně D1 může být rozsah školení snížen na min. 2 vyučovací hodiny.

Náplň kurzu:

Kurz je určen pro posádky letadel, pracovníky leteckých společností, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu a jiné osoby provádějící bezpečnostní prohlídky letadel. 

Obsah kurzu

  • Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
  • Zakázané předměty a jejich určování
  • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
  • Možnosti skrytí zakázaných předmětů
  • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
  • Provádění bezpečnostních prohlídek letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů

Přezkoušení provede instruktor bezprostředně po ukončení školení: 

  • teoretická část: písemný test (min. 15 otázek)
  • praktická část: ověření znalosti metodiky provádění bezpečnostní prohlídky letadla a schopnosti dohledat zakázané předměty v letadle; použití checklistů

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu.

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.