CZ
Ostatní výcviky Odborná příprava - ochrana letadel D3

Odborná příprava - ochrana letadel D3

Základní informace

Kurz odborné přípravy osob zajišťujících ochranu letadel (úroveň D3) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Předpoklady:

Ověření spolehlivosti (vydává ÚCL po předložení výpisu z Rejstříku trestů)

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

 

 

Doba trvání:

Min. 4 vyučovací hodiny (včetně praktické části a prohlídky letadla) + přezkoušení 

Držitelům platného Osvědčení úrovně D1 může být rozsah školení snížen na min. 2 vyučovací hodiny.

Náplň kurzu:

Kurz je určen pro posádky letadel, pracovníky leteckých společností, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu a jiné osoby zajišťující ochranu letadel.

Obsah kurzu

  • Ochrana letadla a zamezení neoprávněného přístupu k němu
  • Znalost postupů pečetění letadel
  • Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
  • Postupy pro zastavení osob + okolnosti, za nichž by osoby měly být zadrženy nebo nahlášeny
  • Postupy při reakci na mimořádné události

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 15 otázek). 

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu, které je platné 12 měsíců a zbytek měsíce vydání (tedy např. osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2018).

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.