CZ
Ostatní výcviky Odborná příprava - bezpečnostní prohlídky letadel D2

Odborná příprava - bezpečnostní prohlídky letadel D2

Základní informace

Kurz odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel (úroveň D2) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Předpoklady:

Ověření spolehlivosti (vydává ÚCL po předložení výpisu z Rejstříku trestů)

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

 

 

 

Doba trvání:

Min. 4 vyučovací hodiny (včetně praktické části a prohlídky letadla) + přezkoušení 

Držitelům platného Osvědčení úrovně D1 může být rozsah školení snížen na min. 2 vyučovací hodiny.

Náplň kurzu:

Kurz je určen pro posádky letadel, pracovníky leteckých společností, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu a jiné osoby provádějící bezpečnostní prohlídky letadel. 

Obsah kurzu

  • Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
  • Zakázané předměty a jejich určování
  • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
  • Možnosti skrytí zakázaných předmětů
  • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
  • Provádění bezpečnostních prohlídek letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů

Přezkoušení provede instruktor bezprostředně po ukončení školení: 

  • teoretická část: písemný test (min. 15 otázek)
  • praktická část: ověření znalosti metodiky provádění bezpečnostní prohlídky letadla a schopnosti dohledat zakázané předměty v letadle; použití checklistů

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu, které je platné 12 měsíců a zbytek měsíce vydání (tedy např. osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2018).

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.