CZ
Ostatní výcviky Odborná příprava A2

Odborná příprava A2

Základní informace

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (úroveň A2) je kurz, který vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Předpoklady:

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví."

 

 

Doba trvání:

4 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu:

Kurz je určen osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů. Kurz musejí absolvovat také osoby, kterým má být vydána ID karta a na jejichž pracovní zařazení se nevztahuje povinnost absolvovat Odbornou bezpečnostní přípravu (dle bodu 5.2 NPBV).

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti, platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL, nebo výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Bez těchto dokladů nelze nastoupit do kurzu. Kurz probíhá v českém jazyce. 

Obsah kurzu

  • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
  • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
  • Postupy ohlašování
  • Příslušné právní požadavky
  • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
  • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
  • Kontrola vstupu a příslušné postupy
  • Letištní identifikační průkazy používané na letišti

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 20 otázek). 

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu, které je platné 24 měsíců a zbytek měsíce vydání (tedy např. osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2019).

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.