CZ
Ostatní výcviky Obecná odborná příprava A1

Obecná odborná příprava A1

Základní informace

Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC opravňujícího ke vstupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor.

Odborná příprava A1 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro osoby, které pro výkon pracovních činností nepotřebují letištní identifikační průkaz (IDC).

Předpoklady:

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví

 

 

 

Doba trvání:

2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu:

a) znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;
b) povědomí o příslušných právních požadavcích;
c) znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly;
d) znalost postupů ohlašování;
e) schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností;
f) znalost místních podmínek a povinností podle konkrétního zařazení pracovníka.

 

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení teoretické části, a to formou písemného testu.

Součástí kurzu: tzv. místní doškolení pro Letiště Praha. 

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti a platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL.

Úspěšným absolventům vydáme doklad o absolvování kurzu, který je platný 24 měsíců dle požadavků legislativy.

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.