CZ
Výcviky pilotů MCC - Výcvik součinnosti vícečlenné posádky

MCC - Výcvik součinnosti vícečlenné posádky

Základní informace

Do březnového termínu 2019 nabízíme jedno volné místo do kurzu MCC Jet. 

 

Nabízíme samostatný kurz Multi-Crew Cooperation nebo MCC v kombinaci s typovou kvalifikací na vícepilotní letouny. Kurz MCC si můžete pořídit také ve výhodném balíčku s Jet Orientation Course (JOC). 

Předpoklady:
 • Angličtina slovem i písmem minimálně úroveň ICAO Level 4
 • Minimálně licence PPL
 • Platná kvalifikace IR/ME
 • Platné Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy

 

Doba trvání:

Standardně 8 dní: 

 • Teorie 25 hodin (3 dny)
 • Praktický výcvik 20 hodin (5 dní)
Náplň kurzu:
 • Teoretická výuka následovaná výukou praktickou na syntetických výcvikových prostředcích
 • Cílem výcviku je rozvoj dovedností ve vícepilotní posádce
 • Obsahem a cílem kurzu jsou: optimalizace rozhodovacího procesu, komunikace, rozdělování povinností, používání checklistů, vzájemná kontrola, týmová spolupráce a podpora ve všech fázích letu za normálních, mimořádných i nouzových situací
 • Teoretická výuka (25 hod.) sestává ze samostudia a přednášek v učebnách CATC:
  • Rozhraní hardware a lifeware
  • Vedení a autorita
  • Osobnost, postoje a motivace
  • Jasná a efektivní komunikace
  • Standardní provozní postupy
  • Používání checklistů
  • Podpora
 • Základní technický výcvik pro konkrétní použitý simulátor
 • Praktický výcvik probíhá na simulátoru FTD B737NG (pro proudové letouny), nebo na FNPT ATR 42/72 (pro turbovrtulové letouny)
 • Kurz MCC je možné absolvovat na full flight simulátorech nebo FTD (flight training device) na jiné typy proudových či turbovrtulových letounů, které v CATC cvičíme (A320, B737CL, L 410), avšak pouze v případě, že je kurz MCC součástí typového výcviku. Totéž platí pro balíček MCC/JOC. 
 • Minimální penzum výcviku na simulátoru je 20 hodin (5 x 4 hodiny) nebo 10 hodin, pokud absolvujete MCC s typovým výcvikem
Cena:

Kurz MCC - proudové letouny: 93 340 CZK/os.

Kurz MCC - turbovrtulové letouny: 67 340 CZK/os. 

Balíček MCC&JOC: 116 740 CZK/os.

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

 • Doplňkové výcviky podle vašich potřeb na vyžádání

 • Individuální přístup a přátelské prostředí

 • Výcvik provádíme na vlastních simulátorech

Chcete být informováni o termínu?

Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny. Pro více informací nebo zájem o kurz nás kontaktujte.

Poslat poptávku

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

Newsletter

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2019 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.