CZ
Výcviky pilotů MCC - Výcvik součinnosti vícečlenné posádky

MCC - Výcvik součinnosti vícečlenné posádky

Základní informace

Nabízíme samostatný kurz Multi-Crew Cooperation nebo MCC v kombinaci s typovou kvalifikací na vícepilotní letouny. Kurz MCC si můžete pořídit také ve výhodném balíčku s Jet Orientation Course (JOC). 

Předpoklady:
 • Angličtina slovem i písmem minimálně úroveň ICAO Level 4
 • Minimálně licence PPL
 • Platná kvalifikace IR/ME
 • Platné Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy

 

Doba trvání:

Standardně 8 dní: 

 • Teorie 25 hodin (3 dny)
 • Praktický výcvik 20 hodin (5 dní)
Náplň kurzu:
 • Teoretická výuka následovaná výukou praktickou na syntetických výcvikových prostředcích
 • Cílem výcviku je rozvoj dovedností ve vícepilotní posádce
 • Obsahem a cílem kurzu jsou: optimalizace rozhodovacího procesu, komunikace, rozdělování povinností, používání checklistů, vzájemná kontrola, týmová spolupráce a podpora ve všech fázích letu za normálních, mimořádných i nouzových situací
 • Teoretická výuka (25 hod.) sestává ze samostudia a přednášek v učebnách CATC:
  • Rozhraní hardware a lifeware
  • Vedení a autorita
  • Osobnost, postoje a motivace
  • Jasná a efektivní komunikace
  • Standardní provozní postupy
  • Používání checklistů
  • Podpora
 • Základní technický výcvik pro konkrétní použitý simulátor
 • Praktický výcvik probíhá na simulátoru FNPT ATR 42/72 (pro turbovrtulové letouny)
 • Kurz MCC je možné absolvovat na full flight simulátorech nebo FTD (flight training device) na jiné typy proudových či turbovrtulových letounů, které v CATC cvičíme (A320, B737CL, L 410), avšak pouze v případě, že je kurz MCC součástí typového výcviku. Totéž platí pro balíček MCC/JOC. 
 • Minimální penzum výcviku na simulátoru je 20 hodin (5 x 4 hodiny) nebo 10 hodin, pokud absolvujete MCC s typovým výcvikem
Cena:

Kurz MCC - proudové letouny: 93 340 CZK/os.

Kurz MCC - turbovrtulové letouny: 67 340 CZK/os. 

Balíček MCC&JOC: 116 740 CZK/os.

Poslat poptávku

proč se vycvičit pilotem v catc

 • Doplňkové výcviky podle vašich potřeb na vyžádání

 • Individuální přístup a přátelské prostředí

 • Výcvik provádíme na vlastních simulátorech

Otevřené termíny

JOC termíny na vyžádání Vybrat
MCC 27.3.2023 Vybrat
MCC 24.4.2023 Vybrat
MCC 14.5.2023 Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.