CZ
Ostatní výcviky Aktualizace odborné přípravy F1

Aktualizace odborné přípravy F1

Základní informace

Opakovací kurz odborné přípravy držitelů osvědčení D1, D2 nebo D3 (úroveň F1) vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR vydaným ÚCL.

Předpoklady:

Platný doklad o absolvování odborné přípravy D1, D2 nebo D3.

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví. 

 

Doba trvání:

Min. 2 vyučovací hod.. pro každý typ odborné přípravy zvlášť (např. F1-D1 = 2 hod.; F1-D1,D2 = 4 hod. atp.)

Náplň kurzu:

Nabízené rekvalifikace

 • F1 – D1
 • F1 – D2
 • F1 – D3
 • F1 – D1, D2
 • F1 – D1, D3
 • F1 – D2, D3
 • F1 – D1, D2, D3

Obsah kurzu

 • Prodloužení D1 – opakování:
 • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
 • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
 • Postupy ohlašování
 • Příslušné právní požadavky
 • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
 • Kontrola vstupu a příslušné postupy
 • Letištní identifikační průkazy používané na letišti
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Požadavky a techniky spojení zavazadla s cestujícím (tzv. rekonciliace)
 • Požadavky na ochranu materiálů leteckého dopravce používaných pro odbavení cestujících a zavazadel
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Opatření k zajištění bezpečnosti za letu
 • Postupy pro přepravu zbraní
 • Postupy pro odzbrojený bezpečnostní doprovod
 • Postupy při reakci na mimořádné události
 • Prodloužení D2 – opakování:
 • Právní požadavky na bezpečnostní prohlídky letadel
 • Zakázané předměty a jejich určování
 • Reakce na odhalení zakázaného předmětu
 • Možnosti skrytí zakázaných předmětů
 • Znalost konfigurace typu (typů) letadel, v nichž mají dotyčné posádky provádět své úkoly
 • Provádění bezpečnostních prohlídek letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů
 • Prodloužení D3 – opakování:
 • Ochrana letadla a zamezení neoprávněného přístupu k němu
 • Znalost postupů pečetění letadel
 • Systémy identifikačních průkazů používaných na letišti
 • Postupy pro zastavení osob + okolnosti, za nichž by osoby měly být zadrženy nebo nahlášeny
 • Postupy při reakci na mimořádné události

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu.

Úspěšným absolventům ihned vydáme osvědčení o absolvování kurzu, které je platné 12 měsíců a zbytek měsíce vydání (tedy např. osvědčení vydané 10. 4. 2017 je platné do 30. 4. 2018).

Poptat cenu

Otevřené termíny

Zeptejte se nás na nejbližší volný termín Vybrat

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2022 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.