CZ
Ostatní výcviky A3 – aktualizace odborné přípravy A2 ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

A3 – aktualizace odborné přípravy A2 ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 – Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, nebo A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým současně končí platnost dokladu.

Předpoklady:

Platný doklad o spolehlivosti dle §85e Zákona o civilním letectví.

Doba trvání:

2 vyučovací hodiny + přezkoušení

Náplň kurzu:
 • Prodloužení A1 – opakování:
  • Rozbor předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb
  • Cíle a organizace ochrany letectví, vč. povinností a odpovědností osob provádějících bezpečnostní kontroly
  • Postupy ohlašování
  • Příslušné právní požadavky
  • Způsoby náležité reakce na události související s bezpečností
 • Prodloužení A2 – opakování:
  • Viz A1 a dále:
  • Konfigurace stanoviště detekční kontroly a její postupy
  • Kontrola vstupu a příslušné postupy
  • Letištní identifikační průkazy používané na letišti

Přezkoušení provede instruktor kurzu bezprostředně po ukončení školení, a to formou písemného testu (min. 20 otázek), v souladu s platnou legislativou (Národní program bezpečnostního výcviku – NPBV).

V případě aktualizace odborné přípravy A2 rovněž platí, že součástí kurzu je tzv. místní doškolení pro Letiště Praha.

Doklad o absolvování kurzu vyhovuje požadavkům Letiště Praha pro prodloužení platnosti bezpečnostního školení ve vztahu k letištnímu IDC, které vydalo Letiště Praha.

Kurz probíhá v českém jazyce.

S sebou je nutné přinést doklad totožnosti a platný doklad z předchozí odborné přípravy (typ A2 nebo A3) a platné ověření spolehlivosti vydané ÚCL.

 

Úspěšným absolventům vydáme doklad o absolvování kurzu, který je platný 24 měsíců dle požadavků legislativy.

 

Poptat cenu

Chcete být informováni o termínu?

Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny. Pro více informací nebo zájem o kurz nás kontaktujte.

Poslat poptávku


Související kurzy

Všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC opravňujícího ke vstupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor.

Odborná příprava A1 k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti pro osoby, které pro výkon pracovních činností nepotřebují letištní identifikační průkaz (IDC).

Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti je kurz, který vedeme plně v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Přejete si znát cenu, či jiné informace?
Kontaktujte nás.

Chci více informací

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.