Kurz instruktora palubních průvodčích

Kurz pro kandidáty na pozici instruktora palubních průvodčích. Výukové principy, metodika výcviku, předpisy civilního letectví, CRM a další oblasti. Přijďte k nám do kurzu a naučte se předávat své vědomosti mladým adeptům povolání letušky či stewarda. 

Předpoklady

Platné Osvědčení palubních průvodčích

Doba trvání

24 hodin

Náplň kurzu

Detaily o obsahu kurzu se projednávají s vedoucím instruktorem výcviku palubních průvodčích

 • Předpisy civilního letectví (vč. související legislativy ES) a správní úřady v civilním letectví
 • Metodika výcviku
 • CRM
 • Přezkoušení

Cíle kurzu

 • Posílení, zopakování a doplnění profesních znalostí
 • Výukové principy provádění výcviků a aplikace těchto principů
 • Výuka navrhování a vysvětlování správných řešení provozních situací
 • Výuka kontroly a posuzování činností palubních průvodčích
 • Kandidát/ka na pozici instructor/ka palubních průvodčích musí:
  • Prokázat schopnost porozumět principům leteckého provozu
  • Prokázat identifikaci s těmito principy
  • Prokázat schopnost identifikace špatných nebo neadekvátních činností a nedostatků ve znalostech ostatních palubních průvodčích
  • Být schopen/schopna činit adekvátní rozhodnutí za účelem eliminace nevhodných procesů
  • Být schopen/schopna aplikovat získané znalosti na metodiku výkonu palubních průvodčích