CZ

IATA - Změna systému přezkušování studentů

IATA od letošního roku změnila systém přezkušování všech studentů na online testování (OERS - Online Exams with Remote Supervision). Forma tzv. papírových zkoušek tak, jak probíhala doposud už dle rozhodnutí IATA není v CATC možná. Poslední termín formou papírové zkoušky proběhne v CATC 3. června.2020.

Pro naše klienty z toho vyplývá, že budou moci nadále navštěvovat naše přípravné kurzy, ale samotnou zkoušku si musí zajistit sami prostřednictvím svého účtu na IATA Customer Portalu.

Odkaz pro přihlášení na Customer Portal najdete zde: https://portal.iata.org/s/login/?language=en_US

Pokud ještě nejste registrováni na Customer Portálu, doporučujeme nejprve vytvořit si účet a poté udělat rezervaci termínu zkoušky.

PŘIHLÁŠENÍ NA IATA ONLINE EXAMS- Podrobný návod

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.