Konverzi pod CAACZ (EASA) lze provést pouze v případě, že žadatel má bydliště v ČR (viz také https://www.caa.cz/cs/ část CAA-ZLP- 168). Výjimkou je konverze z pilotního průkazu vydaného FAA.

CATC neposkytuje účastníkům výcviku školné, nezajišťuje ani jiný druh financování. V případě potřeby pro finanční instituci poskytneme potvrzení o přijetí do výcviku.

Pracovní místo u letecké společnosti po úspěšném absolvování výcviku je garantováno pouze v rámci kadetských programů ACPP a MPL, pokud je tento kurz otevřený.

Base Training poskytujeme výhradně ve spojení s Type Rating, aktuálně je k dispozici pro B737NG.

CATC neposkytuje dílčí moduly ATPL Modulového výcviku. V tomto případě se obraťte na klasickou leteckou školu. V rámci Modulové cesty ATPL nabízíme kurzy ATPL Teorii (650), MCC, JOC, ICAO angličtina včetně zkoušky, IR angličtina včetně zkoušky a Advanced UPRT.

Ano, CATC je schválené ATO CAACZ, tudíž výcvik je uznám v rámci všech zemí EASA.

Ano, veškeré výcvikové materiály, zkoušky a výuka probíhá standardně v angličtině. S česky mluvícími klienty lze domluvit výuku v češtině.

Ano, CACT má možnost zajistit ubytování po dobu výcviku a to jak na krátkodobý (např. pro případ kurzů MCC nebo TR), tak i na dlouhodobý pobyt (pro celý ab initio výcvik). CATC má k dispozici smluvní ubytovací zařízení s dojednanými cenami.

On line lze provádět pouze postupové testy v rámci výuky, ke zkouškám Teorie ATPL u Úřadu civilního letectví ČR se musíte dostavit osobně.

Ano, CATC poskytuje standardně Typový výcvik pro A320 family, rovněž nabízíme kvalifikační kurzy MCC nebo kurzy JOC na typu A320. To je důležité zejména pro účastníky výběrových řízení leteckých společností s cílovým typem letadla A320, kde lze demonstrovat zkušenost daného typu. Pro výběrová řízení rovněž nabízíme Kurz rozlétání na A320 nebo kurz Příprava na screening zaměřený na typ A320.