Dry Lease

Pro letecké společnosti nabízíme pronájem simulátorů v režimu dry lease, to znamená poskytnutí výcvikového zařízení bez instruktora CATC). Podmínkou poskytnutí výcvikového zařízení formou dry lease je uzavření rámcové smlouvy s CATC. Druhou základní podmínkou je, že výcvik musí být veden instruktorem či examinátorem dané letecké společnosti, který má platnou kvalifikaci pro daný typ výcvikového zařízení a je držitelem platného bezpečnostního školení CATC. 

Cena

Pro více informací včetně ceny a ostatních podmínek nás prosím kontaktujte.