Dangerous Goods Regulations For Passenger Handling Personnel – Opakovací

Kurz určen pro: personál leteckých společností, letiště a pozemního odbavování cestujících, personál na tranzitních přepážkách, provozní manažery a supervizory odbavování cestujících. (Původní kategorie 9)

Předpoklady

 • Dobrá znalost angličtiny – porozumění psanému textu
 • Platný certifikát Základního kurzu přepravy nebezpečného zboží (počátečního)

Doba trvání

4 hodiny

Obsah kurzu

 • Předpisy IATA pro přepravu nebezpečného zboží
 • Definice nebezpečného zboží, klasifikace, seznam
 • Omezení
 • Požadavky na balení, značení obalů a opatření nálepkami nebezpečné zboží
 • Skladování, nakládání a manipulace s nebezpečným zbožím
 • Dokumentace
 • Nedeklarované nebezpečné zboží
 • Radioaktivní materiály
 • Nouzové postupy při situaci nebo události způsobené nebezpečným zbožím

Cíle kurzu

 • Základní seznámení s leteckou přepravou nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR
 • Znalost, jak zajistit, aby bylo zboží správně zabaleno a označeno

Cena kurzu

3.100 Kč

(cena je bez DPH)