Dangerous Goods Regulations For Loadmasters And Load Planners – Počáteční

Kurz určen pro: personál leteckých společností nebo pozemního odbavování odpovědný za plánování nakládky letadel, vyvažování letadel, pracovníky na pozicích loadmaster. (Původní kategorie 10)

Doba trvání

5 hodin

Obsah kurzu

 • Předpisy IATA pro přepravu nebezpečného zboží
 • Definice nebezpečného zboží, klasifikace, seznam
 • Omezení
 • Požadavky na balení, značení obalů a opatření nálepkami nebezpečné zboží
 • Skladování, nakládání a manipulace s nebezpečným zbožím
 • Dokumentace
 • Nedeklarované nebezpečné zboží
 • Radioaktivní materiály
 • Nouzové postupy při situaci nebo události způsobené nebezpečným zbožím

Cíle kurzu

 • Základní seznámení s leteckou přepravou nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR
 • Znalost, jak zajistit, aby bylo zboží správně zabaleno a označeno
 • Nouzové postupy pro události s nebezpečným zbožím

Cena kurzu

3.900 Kč

(cena je bez DPH)