Dangerous Goods Regulations For Cabin Crew Members – Opakovací

Kurz určen pro: palubní průvodčí a ostatní členy posádky (kromě pilotů) leteckých společností. (Původní kategorie 11)

Předpoklady

 • Dobrá znalost angličtiny – porozumění psanému textu
 • Platný certifikát Základního kurzu přepravy nebezpečného zboží (počátečního)

Obsah kurzu

 • Předpisy IATA pro přepravu nebezpečného zboží
 • Definice nebezpečného zboží, klasifikace, seznam
 • Omezení
 • Požadavky na balení, značení obalů a opatření nálepkami nebezpečné zboží
 • Skladování, nakládání a manipulace s nebezpečným zbožím
 • Dokumentace
 • Nedeklarované nebezpečné zboží
 • Radioaktivní materiály
 • Nouzové postupy při situaci nebo události způsobené nebezpečným zbožím

Cena kurzu

3.450 Kč

(cena je bez DPH)

Cíle kurzu

 • Základní seznámení s leteckou přepravou nebezpečného zboží dle předpisu IATA DGR
 • Znalost, jak zajistit, aby bylo zboží správně zabaleno a označeno
 • Nouzové postupy pro události s nebezpečným zbožím