COVID-19 – aktualizované informace

Vážení zákaznici, studenti, prosím, věnujte svůj čas k pročtení a následnému dodržování nařízení, které reflektují požadavky Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Pro ochranu nás všech a zajištění bezproblémového fungování CATC, prosíme každého návštěvníka o vlastní, svědomité sebehodnocení předtím, než nás navštíví. Pokud se necítíte dobře, máte zvýšenou teplotu, máte kašel, nebo jste se setkal/a s pozitivně testovaným, žádáme Vás, zůstaňte doma!

V prostorách CATC od 14.3.2022 není povinnost nosit respirátor, nebo roušku. 


Podrobné informace najde na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
a Ministerstva vnitra ČR:  Ministerstvo vnitra ČR aktuálně