CATC/ICAO Kurz přepravy živých zvířat – základní

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

Doba trvání

5 hodin

Obsah kurzu

 • Aplikace předpisů IATA pro přepravu živých zvířat
 • Vládní nařízení
 • Pravidla přepravce
 • Přeprava domácího zvířete v kabině cestujících
 • Rezervace a předjednaná opatření
 • Chování zvířat
 • Klasifikace zvířat
 • CITES chráněné druhy
 • Dokumentace
 • Požadavky na kontejnery
 • Značení obalů a opatření nálepkami nebezpečné zboží
 • Postupy zacházení se živými zvířaty
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy divoké fauny a flóry

Cíle kurzu

 • Zlepšení kvality zacházení se živými zvířaty při jejich přepravě
 • Seznámení s manipulací a leteckou přepravou živých zvířat v prostoru cargo a v kabině cestujících
 • Správná aplikace předpisů IATA pro přepravu živých zvířat

Do kurzu se můžete přihlásit nejpozději 14 dní před zahájením.

Cena kurzu

7 300 Kč bez DPH

Minimální počet účastníku v kurzu:  3. Při nesplnění této podmínky si CATC vyhrazuje právo na zrušení kurzu a přesunutí na jiné datum, po dohodě s účastníkem.

Termíny

25. září 2024