CATC/ICAO Kurz přepravy živých zvířat – základní

Kurz přepravy živých zvířat v prostoru cargo i v kabině cestujících je určen přepravním a provozním zaměstnancům agentur mezinárodní letecké přepravy zboží.

Tento kurz je vyučován dle manuálu IATA LAR (Live Animals Regulations) a je zakončen testem po jehož úspěšném zvládnutí obdrží účastník certifikát vydaný CATC.

Doba trvání

5 hodin

Obsah kurzu

 • Aplikace předpisů IATA pro přepravu živých zvířat
 • Vládní nařízení
 • Pravidla přepravce
 • Přeprava domácího zvířete v kabině cestujících
 • Rezervace a předjednaná opatření
 • Chování zvířat
 • Klasifikace zvířat
 • CITES chráněné druhy
 • Dokumentace
 • Požadavky na kontejnery
 • Značení obalů a opatření nálepkami nebezpečné zboží
 • Postupy zacházení se živými zvířaty
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy divoké fauny a flóry

Cíle kurzu

 • Zlepšení kvality zacházení se živými zvířaty při jejich přepravě
 • Seznámení s manipulací a leteckou přepravou živých zvířat v prostoru cargo a v kabině cestujících
 • Správná aplikace předpisů IATA pro přepravu živých zvířat

Do kurzu se můžete přihlásit nejpozději 14 dní před zahájením.

Cena kurzu

5.300 Kč bez DPH

(Platné od 1.1.2020)

Termíny

18. října 2023