B737NG Typová kvalifikace

Bez typové kvalifikace se žádný dopravní pilot neobejde. Přijďte do CATC, nabídneme vám výcvik i typovou zkoušku na Boeing 737NG a také širokou škálu doplňkových výcviků.

Typová kvalifikace je předpokladem pro létání na konkrétním typu dopravního letadla. CATC nabízí typový výcvik zakončený skill testem na syntetickém zařízení pro typy letadel B737NG. Po úspěšném absolvování skill testu pilot může pokračovat výcvikem Base Training nebo ZFTT. K typovému výcviku dále CATC nabízí celou širokou škálu doplňkových kurzů, které profesionální pilot potřebuje k získání potřebných kvalifikací a zkušeností jako jsou MCC, JOC, ETOPS, AWO, LOFT nebo RNP RNAV. Kurz splňuje požadavky předpisů EASA.

Předpoklady

 • Angličtina slovem i písmem
 • English Proficency Level 4 dle ICAO nebo 055 a) až e)
 • Platná licence ATPL, nebo platná licence CPL a Certifikát o absolvování ATPL teoretických zkoušek na ÚCL (případně CAA jiné členské země v EASA)
 • Platná kvalifikace ME/IR, např. MEP/IR
 • Certifikát MCC nebo přiřazený MCC – v případě zájmu bude naplánován doplňkový praktický výcvik v délce 10 hodin.
 • Certifikát o Advanced UPRT výcviku, pro získání první vícepilotní typovou kvalifikaci
 • Platné Osvědčení zdravotní způsobilosti třídy

 

CATC si vyhrazuje právo na max. 3 týdny pro kontrolu formalit (ověření způsobilosti pilota), podepsání smlouvy o výcviku a zaplacení kurzovného.

Doba trvání

Standardně 45 dnů

Náplň kurzu

 • Teoretická výuka následovaná výukou praktickou na syntetických výcvikových prostředcích
 • Teoretická část výcviku se sestává ze samostudia prostřednictvím CBT/WBT a přednášek na učebnách
 • Praktický výcvik provádíme na postupovém trenažéru a na plně pohyblivých letových simulátorech (FFS) s certifikací úrovně D
 • Minimální výcvikový čas na FFS je 36 hodin (9 x 4 hodiny)
 • Každé lekci praktického výcviku předchází 90-minutový briefing s instruktorem, po skončení následuje detailní debriefing
 • Typová kvalifikace je zakončena zkouškou dovednosti (skill testem), 4 hodiny FFS
 • Zkoušku provádí examinátor CATC, případně examinátor aerolinie, pro niž se pilot cvičí
 • Base training v délce trvání cca 1 hodiny (4 nebo 6 vzletů a přistání, jeden go-around)
 • V případě výcviku ZFTT je zapotřebí uzavřená dohoda mezi CATC a aerolinií, pro niž se pilot cvičí. Tyto náležitosti musí být podepsány a schváleny ještě před započetím výcviku typové kvalifikace

Informace

Typový výcvik CATC může být rozšířen o doplňkové výcviky:

 • AWO: Je-li požadován výcvik pro kvalifikaci přesahujících úroveň CAT1, bude naplánován doplňkový praktický výcvik v délce 4 hodin.
 • PBN RNP – teoretická a praktická část

PROČ SE
VYCVIČIT PILOTEM
V CATC

 • Více než 90 let zkušeností s výcviky v letectví
 • Individuální přístup a přátelské prostředí
 • Pokrytí mezinárodních předpisů a standardů kvality