CZ
Jak se stát pilotem ATPL program

ATPL PROGRAM

odstartujte svou kariéru pilota

Individuálním zájemcům nabízíme možnost vybrat si mezi modulovým ATPL (Airline Transport Pilot Licence), integrovaným ATPL a All Inclusive integrovaným výcvikem ATPL. Všechny tyto kurzy jsou koncipovány jako ab initio výcvik, není tedy potřeba žádná předchozí zkušenost s létáním.

Uchazeči však musejí splňovat určitá kritéria: minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, znalost angličtiny alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy vydané autorizovanou EASA zdravotní institucí, úspěšné absolvování screeningu před započetím výcviku.

Program ATPL je takzvaně "competency-based": pokračování ve výcviku je vždy podmíněno splněním požadavků předchozích částí výcviku. Integrovaný i modulový ATPL výcvik obsahuje:

 • Přijímací řízení (Entry Screening)
 • Teoretickou výuku (ATPL teorie, letecká angličtina, létání podle přístrojů a další)
 • Volitelný základní výcvik na kluzáku
 • Praktický výcvik na jednomotorovém i vícemotorovém letadle a na simulátoru, včetně nácviku vybírání nezvyklých letových poloh – tzv. UPRT - na simulátoru i akrobatickém letadle
 • Psychologickou průpravu pro osobní rozvoj, leadership, schopnost komunikace, rozhodování a zvládání pracovní zátěže

Typový výcvik pro dopravní letoun není součástí ATPL programu. Můžete ho však absolvovat po zdárném zakončení ATPL kurzu. 

Modulový výcvik ATPL

 • Přizpůsobení kurzu individuálním potřebám uchažeče.
 • Zahájite typový výcvik na zvoleném typu dopravního letadla.
 • Získáte kvalifikaci dopravního pilota letecké společnosti.

Více informací

Integrovaný výcvik atpl

 • Získáte kvalifikaci dopravního pilota letecké společnosti.
 • Typová kvalifikace není součástí výcviku.
 • Nabízíme variantu ATPL All Inclusive integrovaného výcviku.

Více informací


Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.
Rádi vám pomůžeme.

Zajímá vás více?

Vyplnit poptávku

 

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.