ATPL (A) Plus (Airline Transport Pilot Licence)

Jako jediné výcvikové centrum v ČR nabízí CATC v rámci ATPL (A) Plus výcviku i typovou kvalifikaci!

Zájemcům o kariéru obchodního pilota civilní letecké dopravy nabízíme program ATPL (A) Integrated Plus (Airline Transport Pilot Licence). Jedná se o počáteční výcvik, není tedy potřeba žádná předchozí zkušenost s létáním. Cílem výcviku je získání kvalifikace obchodního pilota pro civilní leteckou dopravu. Po ukončení kurzu absolvent bude moci pracovat jako druhý pilot na vícepilotních vícemotorových letounech v komerční letecké dopravě. Výsledkem úspěšného ukončení výcviku je získání licence CPL(A) s kvalifikacemi ME/IR, absolvovaný kurz MCC a typová kvalifikace. Integrovaný kurz ATPL (A) splňuje požadavky části FCL.

Kritéria pro vstup do ATPL (A) Plus programu

 • věk minimálně 18 let
 • minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, nebo doložené nejvyšší dosažené vzdělání úředně ověřenou kopií.
 • znalost angličtiny alespoň na úrovni ICAO 4 (v případě potřeby může CATC poskytnout doplňkové školení v angličtině)
 • osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy (Medical1) od autorizovaného zdravotního střediska
 • Před nástupem je nutné doložit výpis z trestního rejstříku, ne starší tří měsíců

ATPL (A) Plus výcvik obsahuje

 • teoretickou výuku (PPL a ATPL teorie (celkem 750 hodin), letecká angličtina (25 hodin) obsahující výuku všeobecné angličtiny, L-frazeologie, L-letecké zkratky, pravidla létání podle přístrojů, teorii létání v noci a další)
 • praktický výcvik na jednomotorovém i vícemotorovém letadle a na letovém simulátoru, výcvik obsahuje vedle základního výcviku, navigačních letů, nočních letů rovněž i nácvik vybírání nezvyklých letových poloh – tzv. UPRT – na akrobatickém letadle
 • během kurzu absolvujete celkem 154 letových hodin, z čehož bude 115 hodin IFR, 81 hodin jako PIC a SPIC (pilot in comand a student pilot in command), 16 hodin na MEP (multi engine piston) a 15 hodin MCC. (výcvik součinnosti posádky)
 • nad rámec toho získáte praxi dalších 60 až 70 hodin (závislé na typu letadla) na letovém simulátoru během typového výcviku

Výcvik v CATC je veden instruktory – aktivními profesionálními piloty s dlouholetou zkušeností, kteří Vás vyškolí v souladu s aktuálními praktickými postupy, návyky a požadavky dnešní civilní letecké dopravy. Nedílnou součástí ATPL Plus programu je typový výcvik pro dopravní letouny.  Celý výcvik je plánován tak, aby byl co nejefektivnější, to znamená, aby byl dokončen v co možná nejkratší době, přičemž předpokládaná délka celého výcviku je 20 – 22 měsíců.

Nabízíme tyto možnosti typové kvalifikace

 • B737 300-800
 • A320 family

Průběh kurzu

Do výcvikového programu nastupují uchazeči, kteří splnili vstupní kritéria a uzavřeli s CATC smlouvu o výcviku ATPL Integrated Plus. Integrovaný ATPL kurz umožňuje díky provázanosti jednotlivých částí maximální zkrácení celkové doby programu. Integrovaný kurz ATPL trvá zpravidla 20-22 měsíců, podmínkou danou předpisy je dokončení části ATPL Integrovaného programu nejpozději do 36 měsíců od zahájení.

Typová kvalifikace pro typ letadla se skládá z těchto částí:

 • Teoretická část: přibližně 8 dní výuky na učebně + samostudium za pomoci interaktivní elektronické výukové dokumentace
 • Praktická část: výcvik na letovém  simulátoru (konkrétní rozsah závisí na typu letadla)
 • Závěrečné přezkoušení
 • Výcvik na letadle (Base Training) obsahující 7 okruhů

Počáteční pilotní výcvik je natolik komplexní záležitost, že není možné veškeré informace předat touto formou, proto vážným zájemcům doporučujeme si v CATC domluvit osobní konzultaci. Rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše otázky.