CZ

ATPL (A) Plus (Airline Transport Pilot Licence)

Odstartujte svou kariéru pilota

Jako jediný ATPL pilotní program v ČR nabízí CATC v rámci ATPL (A) Plus výcviku i typovou kvalifikaci!

Zájemcům o kariéru pilota, nabízíme možnost vybrat si program Integrated ATPL (A) Plus (Airline Transport Pilot Licence). Jedná se o počáteční výcvik, není tedy potřeba žádná předchozí zkušenost s létáním. Cílem výcviku je získání kvalifikace obchodního pilota pro civilní leteckou dopravu. Po ukončení kurzu absolvent bude moci pracovat jako druhý pilot na vícepilotních vícemotorových letounech v komerční letecké dopravě. Výsledkem úspěšného ukončení výcviku je získání licence CPL(A) s kvalifikacemi ME/IR, absolvovaný kurz MCC a typová kvalifikace. Integrovaný kurz ATPL (A) splňuje požadavky části FCL.

Kritéria pro vstup do ATPL (A) Plus programu:

 • věk minimálně 17 let
 • minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, nebo doložené 

  nejvyšší dosažené vzdělání úředně ověřenou kopií.

 • znalost angličtiny alespoň na úrovni ICAO 4 (v případě potřeby může CATC poskytnout doplňkové školení v angličtině)
 • osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy (Medical1) od autorizovaného zdravotního střediska - k doložení, po úspěšném absolvování vstupního Screeningu
 • úspěšné absolvování Screeningu před započetím výcviku.

PŘED ZAHÁJENÍM SCREENINGU NUTNÉ DOLOŽIT:

 • maturitní vysvědčení 
 • výpis z trestního rejstříku /ne však starší než tři měsíce/
 

 

ATPL (A) Plus výcvik obsahuje:

 • přijímací řízení (Entry Screening)
 • teoretickou výuku (PPl a ATPL teorie (celkem 750 hodin), letecká angličtina (80 hodin), pravidla létání podle přístrojů a další)
 • praktický výcvik na jednomotorovém i vícemotorovém letadle a na letovém simulátoru, výcvik obsahuje vedle základního výcviku, navigačních letů, nočních letů rovněž i nácvik vybírání nezvyklých letových poloh – tzv. UPRT – na akrobatickém letadle
 • psychologickou průpravu pro osobní rozvoj, leadership, komunikační dovednosti, rozhodování a zvládání pracovní zátěže
 • během kurzu absolvujete celkem 154 letových hodin, z čehož bude 115 hodin IFR, 81 hodin jako PIC a SPIC (pilot in comand a student pilot in command), 16 hodin na MEP (multi engine piston) a 15 hodin MCC. (výcvik součinnosti posádky)
 • nad rámec toho získáte praxi dalších 60-ti až 70-ti hodin (závislé na typu letadla) na letovém simulátoru během typového výcviku

Volitelné:

 • základní výcvik na kluzáku
 • 40 hodin výuky s kvalifikovaným psychologem

Výcvik v CATC je veden instruktory – aktivními profesionálními piloty s dlouholetou zkušeností, kteří Vás vyškolí v souladu s aktuálními praktickými postupy, návyky a požadavky dnešní civilní letecké dopravy. Nedílnou součástí ATPL Plus programu je typový výcvik pro dopravní letouny.  Celý výcvik je plánován tak, aby byl co nejefektivnější, to znamená, aby byl dokončen v co možná nejkratší době, předpokládaná délka celého výcviku je 19 měsíců.

Nabízíme tyto možnosti typové kvalifikace:

 • B737 CL/NG/MAX
 • A320 family
 • ATR 72/72-500
 • L410

 

Informace o vstupním Screeningu

Screening je pouze jednodenní

Obsah Screeningu:

 • Matematika – středoškolská úroveň
 • Fyzika – středoškolská úroveň
 • Písemné a ústní ověření znalostí z angličtiny
 • COMPASS test (Computerized Pilot Aptitude Screening System)
 • Testování profilu osobnosti
 • Testování předpokladů pro pilotáž letounu (v simulátoru)

 

Cena kompletního Screeningu – 4 900 CZK včetně DPH.


 

 

 

 

Modulový výcvik ATPL

 • Přizpůsobení kurzu individuálním potřebám uchažeče.
 • Zahájite typový výcvik na zvoleném typu dopravního letadla.
 • Získáte kvalifikaci dopravního pilota letecké společnosti.

Více informací

Integrovaný výcvik atpl

 • Získáte kvalifikaci dopravního pilota letecké společnosti.
 • Typová kvalifikace není součástí výcviku.
 • Nabízíme variantu ATPL All Inclusive integrovaného výcviku.

Více informací


Pokud si nejste jisti a potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.
Rádi vám pomůžeme.

Zajímá vás více?

Vyplnit poptávku

 

Výcviky

Catc

další

Newsletter

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2019 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.