A330 palubní průvodčí

Výcvik letušek a stevardů, kteří budou pracovat pro leteckou společnost – provozovatele letounů Airbus A330.

Detailní popis výcviku

Předpoklady

Být držitelem platného Osvědčení palubních průvodčích

Doba trvání

Standardně 17 hodin (24 hodin v případě požadavku na DPV)

Náplň kurzu

 • Popis letounu
 • Nouzové a bezpečnostní vybavení
 • Realistický výcvik a demonstrace použití bezpečnostního vybavení
 • Inkapacitace pilota
 • Obsluha dveří a nouzových východů
 • Výcvik evakuace po skluzech
 • Požární a protidýmové vybavení
 • Výcvik přežití na vodě
 • Přezkoušení
 • Volitelně –  doplňkový praktický výcvik (DPV):
  • nouzové situace a evakuační postupy
  • zacházení s cestujícími a zvládání davu
  • bezpečnostní instruktáž cestujících
  • CRM

Detaily o obsahu kurzu se projednávají s vedoucím instruktorem výcviku palubních průvodčích.

Cíl kurzu

 • Získat znalosti o technickém vybavení letounu a schopnosti je ovládat.
 • Získat dovednosti obsluhovat veškeré nouzové a záchranné prostředky ve standardních i nouzových situacích.
 • Získat povědomí o všech úkolech a postupech na pozici palubních průvodčích.

 • Získat znalosti o technickém vybavení letounu a schopnosti je ovládat.
 • Získat dovednosti obsluhovat veškeré nouzové a záchranné prostředky ve standardních i nouzových situacích.
 • Získat povědomí o všech úkolech a postupech na pozici palubních průvodčích.