Multi-Crew Pilot Licence (MPL)

Hlavní stránka | Výcvik pilotů | Multi-Crew Pilot Licence (MPL)

Předpoklady

Jazyk

Angličtina

Před započetím výcviku by měl být absolvován doplňkový kurz anglického jazyka za účelem dosažení min. úrovně 4 dle ICAO stupnice

Věk

18 let

Jiné

Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Osvědčení zdravotní způsobilosti první třídy, vydané letecko-lékařským centrem (v ČR Ústavem leteckého zdravotnictví)
Úspěšné absolvování screeningu před započetím výcviku

Přehled kurzu

Délka

400 dnů

Struktura
kurzu

Učebna
Praktický výcvik na letounu SEP a MEP
Samostudium / CBT / Testy
Praktický výcvik na FFS/FTD / Praktické přezkoušení (skill test)

Provádíme na
tyto typy

ATR 42/72
A320
B737CL
B737NG

Popis kurzu

 • Praktický výcvik je rozdělen do 4 fází (vč. base trainingu a line trainingu):
 • Fáze 1 (Core) zahrnuje osvojení pilotních dovedností výcvikem na jednopilotním čtyřsedadlovém letounu (se dvěma studenty pozorujícími daný výcvik); jeho součástí je létání ve dvojím s instruktorem, úvod do základních letových principů, sólo lety a rozvoj navigačních dovedností na navigačních letech
 • Fáze 2 (Basic) staví na fázi předešlé a představuje žákovi komplexní pohled do problematiky dopravního létání. Pilot-žák se v této fázi seznámí s principy provozu ve vícečlenné posádce. S ohledem na fakt, že malé, vrtulí poháněné jednopilotní letouny nejsou realistickým vícepilotním výcvikovým zařízením, je celá fáze 2 cvičena na FNPT II MCC ATR 42-500.
 • Fáze 3 (Intermediate) poskytuje studentům prostřednictvím FFS A320 možnosti dalšího rozvoje dovedností ve vícepilotní posádce
  • V rámci zajištění co možná nejvyšší efektivity fáze 4 by měli studenti ještě před jejím zahájením obdržet čistě provozní zaškolení do chodu dané společnosti. To jim zajistí znalosti nezbytné pro rozvoj jejich rozhodovacích schopností a zvýší jejich způsobilost pro uvažování v kontextu konkrétních firemních postupů, a to za normálních i mimořádných okolností.
 • Fáze 4 (Advanced) umožňuje studentovi získat dovednosti požadované k získání typového výcviku na vícemotorovém turbínovém přetlakovaném dopravním letounu a postupovat při jeho provozu v souladu s konkrétními standardními provozními postupy daného provozovatele. Celá fáze je prováděna na FFS A320 a je zakončena přezkoušením (skill testem), které se do celkového letového času započítává.
  • Base training zahrnuje 12 vzletů a přistání s letounem a započítává se do celkového letového času
  • Line training (zahájení létání v komerčním provozu, IOE)
 • Veškerý praktický výcvik je vykonáván na plně pohyblivých simulátorech (FFS) s certifikací úrovně D nebo CG 
 • Každé lekci praktického výcviku předchází 90-minutový briefing s instruktorem, po skončení následuje detailní debriefing.
 • Výcvik MPL je založený na dovednostech (tzv. competency-based). To znamená, že v průběhu celého výcviku probíhá mezi jednotlivými fázemi neustálé přezkušování a vyhodnocování žákových teoretických znalostí a praktických dovedností.
 • Problematika CRM/TEM se line celým MPL výcvikem s cílem vštípit studentům schopnosti jasných postojů očekávaných od kvalifikovaného druhého pilota, a zajistit tudíž úspěšné zaškolení do chodu dané aerolinie. Absolvent výcviku by měl vykazovat trvale zdravé uvažování, součinné jednání v posádce a silné situační povědomí.
 • Výcvik MPL splňuje požadavky předpisu Part-FCL. 

Výhody

 • Zajištěno zahájení létání v komerčním provozu – line training   
 • Moderní výcvik založený na dovednostech 
 • Vazba na letecké školy
 • Multikulturní výcvik a individuální přístup
  • Celosvětově zkušení piloti – instruktoři
   • Pravidelná účast na mezinárodních konferencích, výměna zkušeností
   • Praktické zkušenosti s výcvikem multikulturních posádek
 • Výcvik může být přizpůsoben na míru standardním provozním postupům vaší společnosti
 • Tradiční blízká spolupráce mezi CATC a Českými aeroliniemi 
  • base training pro A320 a ATR zajištěn v Praze
 • Základna CATC uvnitř letištní infrastruktury letiště Václava Havla Praha
 • Přes 90 let zkušeností s výcvikem leteckých posádek
 • Pohotovost technické údržby výcvikových zařízení (24/7)
 • Pokrytí mezinárodních předpisů a standardů kvality
 • Možnost obstarání ubytování pro naše klienty v blízkosti CATC 

 

Stále váháte? Zhlédněte toto video s "otcem MPL" Dieterem Harmsem, někdejším kapitánem Boeingu B747 a generálním ředitelem výcvikového střediska spol. Lufthansa.

Máte dotazy? Klikněte sem pro zobrazení nejčastějších otázek ohledně MPL, prohlédněte si prezentaci o variantách ab initio výcviků anebo si přečtěte podrobněji, co obnáší MPL Screening

Jdete do toho? Stačí vyplnit přihlášku do Screeningu, obratem se ozveme s dalšími informacemi. 

 

Kontaktujte nás

Zajímá Vás tento kurz?

Kontaktujte nás, prosím, a náš tým Vám navrhne řešení.


antispam
Zadejte text z obrázku
Zeptejte se nás!