Airline Transport Pilot Licence

Hlavní stránka | Výcvik pilotů | ATPL

ATPL je výcvikový program typu „ab initio“, tedy pro uchazeče bez předchozích zkušeností s létáním. Kurz je určen zejména individuálním zákazníkům. Můžeme ho však také ušít na míru pro zájemce z řad leteckých společností. Cílem je získat licenci ATPL(A), jejíž držitel je připraven zahájit typový výcvik na příslušný dopravní letoun a tím získat kvalifikaci pilota letecké společnosti.

Předpoklady

Jazyk

Angličtina

ústní a písemný projev min. úroveň B2

Věk

doporučený věk
18 - 35 let

Jiné

* Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
* Osvědčení zdravotní způsobilosti první třídy, vydané letecko-lékařským centrem (v ČR Ústavem leteckého zdravotnictví)
* Úspěšné absolvování screeningu před započetím výcviku

Přehled kurzu

Délka

Integrovaný výcvik min. 18, max. 36 měsíců
Modulový výcvik min. 18 měsíců

Struktura
kurzu

Učebna
Praktický výcvik na letounu SEP a MEP
Samostudium / CBT / Testy
Praktický výcvik na FFS/FTD / Praktické přezkoušení (skill test)

Provádíme na
tyto typy

ATR 42/72
A320
B737CL
B737NG

Program ATPL je tzv. "competency-based": pokračování ve výcviku je vždy podmíněno splněním požadavků předchozích částí výcviku.

Lze ho absolvovat cestou integrovaného nebo modulového výcviku. Obě verze zahrnují: 

 • Přijímací řízení (Entry Screening)
 • Teoretickou výuku (ATPL teorie, letecká angličtina, létání podle přístrojů a další)
 • Základní výcvik na kluzáku
 • Praktický výcvik na jednomotorovém i vícemotorovém letadle a na simulátoru, včetně nácviku vybírání nezvyklých letových poloh – tzv. UPRT - na simulátoru i akrobatickém letadle
 • Psychologickou průpravu pro osobní rozvoj, leadership, schopnost komunikace, rozhodování a zvládání pracovní zátěže

Typový výcvik není součástí ATPL programu. 

 

Integrovaný ATPL kurz umožňuje díky provázanosti jednotlivých částí maximální zkrácení celkové doby programu a tím jeho zlevnění pro uchazeče. Podmínkou je dokončení celého programu nejpozději do 36 měsíců od zahájení.

Základní cena integrovaného ATPL programu je 49 tis. EUR.

 

Modulový ATPL program je de facto stavebnice z relativně uzavřených dílčích celků (modulů). Umožňuje přizpůsobit konkrétní program individuálním potřebám zákazníka. Celková doba trvání celého programu navíc není omezena.

Prohlédněte si prezentaci o integrovaném a modulovém ATPL programu - najdete v ní detailní popis jednotlivých fází výcviku a další užitečné informace.

 

Podmínky přihlášení do Screeningu:
 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • doporučený věk 18 - 35 let
 • znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (nevyžadujeme certifikát)
 • SŠ znalost fyziky a matematiky
 • trestní bezúhonnost (platný výpis z rejstříku trestů)
 • čestné prohlášení o neužívání omamných a psychotropních látek

 

Z čeho se skládá Screening:

 

 • COMPASS test (Computerized Pilot Aptitude Screening System)
 • Testování profilu osobnosti
 • Písemné a ústní ověření znalostí z angličtiny 
 • Ověření znalostí z matematiky a fyziky 
 • Testování předpokladů pro pilotáž letounu (v simulátoru)
 • Závěrečný pohovor s výběrovou komisí

 

Screening trvá zpravidla dva dny, cena je 4 900 Kč včetně DPH. 

 

Po zdárném zakončení ATPL kurzu můžete navázat typovým výcvikem pro typ letadla konkrétní letecké společnosti (zaměstnavatele) - tedy pokud jej svým zaměstnancům nezajišťuje sama na své náklady. 

Typový výcvik se skládá z těchto částí:

 • Teoretická část: přibližně 8 dní výuky na učebně + samostudium
 • Praktická část: přibližně 46 hodin letů v simulátoru (FFS nebo FTD)
 • Výcvik na letadle (Base Training) obsahující 6 přistání
 • Závěrečné přezkoušení

Na vyžádání vám rádi nabídneme doplňující výcviky, například: 

 • LVO/AVO/RNAV; ETOPS (pokud je relevantní)
 • LOFT (výcvik možných situací vzniklých za letu) 

Kontaktujte nás

Zajímá Vás tento kurz?

Kontaktujte nás, prosím, a náš tým Vám navrhne řešení.


antispam
Zadejte text z obrázku
Zeptejte se nás!